Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Jordbruket starter opp forenkla forhandlinger

Med grunnlag i den kontakten som har vært mellom partene, går jordbruket til forhandlinger.

Jordbrukets forhandlingsutvalg varslet i dag om at de vil starte forenkledejordbruksforhandlinger med staten om en avtale for 2021. Bildet er fra oppgjøret i 2019. Fra venstre: landbruksminister Olaug Bollestad (KrF), Lars Petter Bartnes og Kjersti Hoff. (Foto: Anders Sandbu)
Jordbrukets forhandlingsutvalg varslet i dag om at de vil starte forenkledejordbruksforhandlinger med staten om en avtale for 2021. Bildet er fra oppgjøret i 2019. Fra venstre: landbruksminister Olaug Bollestad (KrF), Lars Petter Bartnes og Kjersti Hoff. (Foto: Anders Sandbu)

Siden det ikke foreligger et ordinært grunnlagsmateriale med kostnads- og inntektsutvikling, vil forhandlingene bli forenkla, skriver Norges Bondelag.

– Vi går i forhandlinger nå fordi bøndene trenger avklarte rammer for matproduksjonen, sier jordbrukets forhandlingsleder Lars Petter Bartnes.

Det er mer enn noen gang viktig å sikre matproduksjonen framover, mener bondelagslederen.

– Sikker matforsyning krever et landbruk over hele landet, og at jorda brukes til det den er best egnet til, sier Bartnes.

Annonse

Gjeldende jordbruksavtale varer fram til 1. juli 2020, og det må derfor fastsettes nye målpriser. Det er viktig for å gi bonden forutsigbarhet for framtidig produksjon, skriver Bondelaget.

– Vil øke forutsigbarheten

Det er viktig for oss at vi går inn et forhandlingsløp nå, skriver Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en pressemelding.

– Vi ønsker med dette å øke forutsigbarheten for bonden, slik at vi kan opprettholde matproduksjonen og dermed sikre norsk mat til den norske befolkningen, sier Kjersti Hoff, leder i Småbrukarlaget og nestleder i jordbrukets forhandlingsutvalg.

Frist til 30. april

På grunn av en uoversiktlig situasjon og behovet for avklaringer, følges ikke den normale tidsløypen for jordbruksforhandlinger.

Partene har satt en frist for forenklede forhandlinger til 30. april.

Neste artikkel

Her har norske bønder noe å være stolte av