Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Står fortsatt korn ute i Innlandet

Hovedinntrykket av kornhøsten er veldig bra, med gode avlinger og brukbar kvalitet. Men det står fortsatt noe korn ute i Hedmark og Oppland, og oppholdsværet som er varslet denne uka kan bli redningen.

Fortsatt er det noe korn som ikke er høstet i bygdene på begge sider av Mjøsa. (Arkivfoto fra Nes i Ringsaker)
Fortsatt er det noe korn som ikke er høstet i bygdene på begge sider av Mjøsa. (Arkivfoto fra Nes i Ringsaker)

Noen sådde sent, og etter det spesielle tørkeåret i 2018 ble det tatt inn mange forskjellige sorter såkorn for å dekke behovet. Tidlige sorter var vanskelige å få tak i, forklarer Einar Strand, fagkoordinator korn i Norsk Landbruksrådgiving (NLR).

Også i år har han sett eksempler på at mottak ble flaskehalser.

– Spørsmålet er om det er bøndene eller møllene som skal bygge ut lagerkapasiteten. Det er ikke noe quickfix-svar, sier Strand.

Avling over snittet

Ifølge septemberprognosen fra markedsregulator Norsk Felleskjøp (NFK) blir årets kornavling på 1,3 millioner tonn, mot 690 000 tonn i tørkeåret 2018. Sammenlignet med gjennomsnittet for de siste fem år er årets avling prognostisert 115 prosent over.

Matandel av hveten ser ut til å bli 49 prosent.

NFK har varslet oppdatert prognose 14. november, og samme dag vil Fagforum korn gå gjennom resultater for årets sesong.

– Det ble sådd mye høstkorn i 2018, med hyggelige avlinger. I år har det vært en vrien høst med mye nedbør, og det er sådd mindre areal med høsthvete. Vi hadde en uke med oppholdsvær som var gull verdt for tresking og såing, ellers har det regnet, sier Strand.

Kan øke avlingsnivået

– Er det potensial for å øke avlingsnivået?

– Det er stor forskjell mellom gjennomsnittsavlingen og den avling de beste produsentene tar ut. Derfor bør det være potensial hos ganske mange for å øke avlingsnivået. Det går på muligheter for å investere i bl.a. grøfting, og å være til stede og følge opp produksjonen.

– Er dette leiejordproblematikk?

– Ikke nødvendigvis. Det er mange eksempler på god dialog mellom eier og leier, og mange som leier jord er dyktige gårdbrukere, sier Strand.

Utendørsidrett

Fagleder korn ved NLR Innlandet på Blæstad, Harald Solberg, minner om at korndyrking er utendørsidrett.

Han anslår grovt at 90 prosent av bøndene på Hedemarken har høstet alt kornet, mens 10 prosent av arealet ikke er høstet hos de resterende 10 prosentene. Så det er ikke snakk om store volum.

Annonse

– Noen har gitt opp, men når jeg kjører rundt ser jeg at det er stående åker, og da skal det ikke så mange dager til med tørkevær før de kommer utpå. Bekymringen er korte dager og vindstille, da blir det ikke mye tørke når temperaturen nærmer seg 0 om natta og duggfall, sier Harald Solberg.

Og det er fortsatt mulig å få høstvær, i 2015 tresket Harald Solberg et forsøksfelt i bare T-skjorta 24. oktober.

Verst i høyereliggende strøk

Grovanslaget til NLR-rådgiver Petter Fredriksen på Lena er at 20 prosent av kornarealet står igjen, og det er verst i høyereliggende strøk. Det er mest seksraders bygg som står ute. Den ble sådd seint, og det gir følgelig sein høsting.

– Nå må bøndene komme seg utpå og høste så fort det blir kjørbart, sier Fredriksen.

Han legger til at det også står mye potet ute på vestsiden av Mjøsa.

Bra volum

Trond Fidje, direktør landbruk i Felleskjøpet Agri (FKA), bekrefter at avlingene er bra. Volumet FKA har tatt imot ligger på ca. det dobbelte av fjorårets avlinger på østlandet, og 20 prosent over i Trøndelag. Totalvolumet ligger ca. 80 prosent over fjoråret, opplyser Fidje.

– Optimismen for nivået var størst i starten, og avtok spesielt på nordlige østlandet, sier han.

Fidje forteller at det ikke har vært spesielle kvalitetsutfordringer så langt.

– Andel mathvete ligger i underkant av 50 prosent. Det dekker langt på vei behovet for matkorn, men det er litt for mye klasse 4 og 5 i forhold til det bakerne ønsker. Men kvaliteten er bra, og det er vesentlig mer norsk matkorn i år enn i fjor, sier Fidje.

– Hvordan har mottakskapasiteten vært?

– Vi har hatt noe ventetid på enkelte mottak, men i sum har det gått veldig bra. Vi fikk unna volum i regnperioder, og skipet ut korn i løpet av skuronna for å få best mulig flyt. Det er mye som lagres i Stavanger Havnesilo, opplyser FK Agri-direktøren.

En del fuktighet

Også kornsjef Thore Retvedt i Strand Unikorn rapporterer om stort sett bra avlinger, men sier at regnet har gått ut over kvaliteten.

– En del høsthvete holder matkvalitet, men det er mer varierende for Hedemarken og Toten. Vi har tatt imot korn med fuktighet over 50 prosent, men det spørs hvordan det går med kornet som fortsatt står ute. Men kommer bonden utpå og får tresket, vil kornet forhåpentligvis holde kvalitet for kraftfôr, sier Retvedt.

– Hvordan har mottakskapasiteten vært på deres møller?

– Møllene har klart seg greit, med midlertidige lagre og utskiping vestover. En del produsenter lagrer også korn på gården for levering over jul. Vi vil sjekke kvaliteten, og håper mye av den lagrede hveten holder matkvalitet, sier Thore Retvedt.

Han legger til at det er en utfordring å skaffe nok mathavre på grunn av blandet kvalitet og at kornet er lett.

Neste artikkel

Gjødselprisene i taket