Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Stanser utbetaling av særskilt distribusjonstilskudd til Q-Meieriene og Rørosmeieriet

Landbruksdirektoratet mener selskapene ikke lenger oppfyller grunnleggende vilkår.

RørosmeierietØkologisk
RørosmeierietØkologisk

Tilskuddet som ble innført i 2004 er en del av prisutjevningsordningen for melk. Hensikten med tiltaket har vært å redusere kostnadsulemper som konkurrentene til Tine har ved distribusjon av flytende melkeprodukter.

Landbruksdirektoratet skriver på sine nettsider at de etter en gjennomgang og vurdering har kommet frem til at de to meieriselskapene ikke lenger oppfyller det grunnleggende vilkåret i prisutjevningsforskriften om vesentlig høyere distribusjonskostnader enn Tine. Direktoratet har derfor fattet vedtak om å stanse videre utbetaling av tilskuddet. Vedtakene får virkning fra og med avregningen av november 2021.

Vedtakene kan påklages til Landbruks- og matdepartementet.

I perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021 ble det samlet utbetalt 57,5 mill. kroner i særskilt distribusjonstilskudd.

Annonse

Totalt forvaltet Landbruksdirektoratet 1,4 mrd. kroner i inntekter fra prisutjevningsordningen for melk i 2020.

Neste artikkel

Tine gjør endringer i ledelsen