Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sørishavet kontrollerer potensialet for global oppvarming

Forskere fra Meteorologisk institutt og NORCE viser i en ny studie hvordan samspillet mellom atmosfæren og havet har en sterk påvirkning på beregnet global oppvarming av temperaturen på bakken.

Studien er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature Geoscience. Samspillet bestemmer om framtidig oppvarming skjer i løpet av få tiår eller om den kommer etter flere hundre år, skriver forskning.no.

For å belyse de innviklede mekanismene i dette samspillet har de hatt stor nytte av den norske klimamodellen NorESM.

Klimafølsomhet brukes i hovedrapportene fra FNs klimapanel som et mål på fremtidig global oppvarming. Begrepet klimafølsomhet handler om hvordan den globale gjennomsnittstemperaturen reagerer på økning av drivhusgasser.

For å beregne hvor følsomt klimaet er for våre utslipp av karbondioksid (CO2) brukes blant annet klimamodeller. Modellene forskerne bruker i den sjette hovedrapporten, gir en ganske ulik grad av oppvarming, fra cirka to til over fem grader.

– En av hovedårsakene til denne spredningen i oppvarming skyldes skyenes påvirkning på klimaet, men i studien fant vi ut at skyene alene ikke gir hele svaret. Samspillet mellom skyene og oppvarmingen av havet, og da spesielt Sørishavet, er også viktig, sier forsker Ada Gjermundsen ved Meteorologisk institutt. Hun har ledet studien.

Annonse

Skyene er viktige for klimaet på jorda og virker avkjølende på bakketemperaturen fordi de reflekterer mye sollys. Men skyer har også en oppvarmende effekt ved at de fanger opp varme på samme måte som drivhusgasser.

Over Sørishavet finner vi store områder som er dekket av lave, reflekterende skyer.

– Om disse skyene fordamper, kan det føre til ytterligere oppvarming. Det skjer fordi sollys treffer den mørke havoverflaten, som absorberer strålingen istedenfor å reflektere den, forteller Gjermundsen.

I klimamodeller med stor klimafølsomhet skjer dette i større grad enn i klimamodellene med lav klimafølsomhet.

Sørishavet har evnen til å ta opp mye av overskuddsvarmen i atmosfæren og bremser dermed den globale oppvarmingen.

Neste artikkel

IEA: Overgangen til ren energi går for tregt