Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Snur vi ikke hver stein, vil ikke Nortura overleve

Mens kritikerne mener nedleggelsen er starten på slutten for Nortura, mener styrelederen nedleggelsen var nødvendig for å sikre konsernets framtid.

– Vi har lyttet til innspill som er kommet, og vurdert hvert innspill på en skikkelig måte, sier styreleder Trine Hasvang Vaag i Nortura. (Foto: Anders Sandbu)
– Vi har lyttet til innspill som er kommet, og vurdert hvert innspill på en skikkelig måte, sier styreleder Trine Hasvang Vaag i Nortura. (Foto: Anders Sandbu)

– Otta-anlegget har eiere og ansatte som har slått ring rundt anlegget. Dét går ikke upåaktet hen på styret. Vi har innhentet mange tilleggsvurderinger, og kvalitetssikret med et eksternt byrå, sier styreleder Trine Hasvang Vaag (bildet) til Bondebladet.

– Vi måtte gjøre noe

Mens lokale bønder og slakteriansatte mener nedleggelsen er starten på slutten for Nortura, mener Vaag at nedleggelsen tvert imot var nødvendig for nettopp å sikre Nortura-konsernet en framtid.

– Vi har for dårlig utnyttelse på anleggene våre, og da må vi gjøre noe. Styret er bekymret for at om vi ikke gjør det vi har lovet: å snu hver stein uansett om det gjør vondt, og det gjør vondt, så er vi redd for at Nortura ikke vil overleve, sier Vaag.

Noe av kritikken mot ledelsen, har vært at den ikke er lydhør overfor egne eiere: Bøndene. Vaag viser til at det er Årsmøtet, Norturas øverste organ, som har gitt Nortura dette mandatet.

Overkapasiteten – som er der også etter Otta-nedleggelsen – skal bort, og eierne har bedt om at alle steiner snus for å få Nortura-skuta på rett kjøl.

– Har lyttet til innspill

Annonse

– Vi har lyttet til innspill som er kommet, og vurdert hvert innspill på en skikkelig måte. Nortura har fått eksterne til å vurdere metodikken. Det er basert nettopp på at eierne har sagt at de ikke tror på det som er lagt fram, sier hun.

Mandatet til den nedsatte arbeidsgruppa var å se på muligheten for å samle slakting og skjæring av storfe på færre steder, samt å samle skjæring av gris på færre anlegg. Også de ansatte og tillitsvalgte har vært representert i gruppa.

– Mandatet til arbeidsgruppa er imidlertid bare en del av beslutningsgrunnlaget. Styret har også sett på konsekvensen for landbruksstrukturen i Gudbrandsdalen. Allikevel er konklusjonen som den er. At det er aktivitet på Otta-anlegget er viktig, men vi har vårt samfunnsoppdrag. Nortura skal ta imot slakt og egg uansett hvor bonden bor i Norge.

Regner med færre Nortura-bønder

– Men kan man kalle dette vedtaket noe annet enn sentralisering?

– Om man vil få det til å bli mest mulig negativt, kan man kalle det sentralisering. Men Nortura skal ikke sentralisere landbruket. Vi har et oppdrag som skal sikre mottaksplikt og forsyning. Skal vi levere på dét, må vi gjennomføre dette tiltaket nettopp for å unngå sentralisering av landbruket.

Samtidig frykter hun og ledelsen nå et stort leveransefrafall for Nortura.

– Dette er vår store hodepine. Jeg tror ikke nedleggelsen vil gå ut over antall bønder i Gudbrandsdalen, men den kan gå ut over antall Norturabønder, og føre til at bønder skifter leverandør. Vi er ganske sikre på det, for truslene har vært tydelige.

– Frykter dere for eget omdømme?

– Der spekuleres det mye. Det er slitsomt å ha slike saker gående. Dette er ingen god omdømmesak – det er vi veldig klar over, sier Nortura-lederen. •

Neste artikkel

Nytt verktøy skal løfte dyrevelferden