Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Smittsomt virus påvist blant duer flere steder på Østlandet

Veterinærinstituttet påviste viruset i Oslo i august. Nå er viruset også påvist hos ville duer i Moss, Nesodden og Nordre Follo, i tillegg til en ny påvisning i Oslo.

Aviært paramyxovirus-1 fra fugl gir ikke alvorlig sykdom hos menneske. Dette er duer til obduksjon ved Veterinærinstituttet i august, da det ble påvist aviært paramyxovirus type 1 hos byduer i Oslo. Foto: Bryndis Holm
Aviært paramyxovirus-1 fra fugl gir ikke alvorlig sykdom hos menneske. Dette er duer til obduksjon ved Veterinærinstituttet i august, da det ble påvist aviært paramyxovirus type 1 hos byduer i Oslo. Foto: Bryndis Holm

Aviært paramyxovirus type 1 er et virus som er smittsomt for en rekke fuglearter, men det varierer hvor syke fuglene blir.

Viruset er det samme smittestoffet som forårsaker Newcastlesyke/Newcastle disease, som er en svært alvorlig fjørfesykdom, og er kategorisert som Liste 1-sykdom, skriver Veterinærinstituttet.

Aviært paramyxovirus-1 fra fugl gir ikke alvorlig sykdom hos menneske, men mennesker kan i noen tilfeller få en kortvarig øyeinfeksjon.

Newcastle disease har nylig blitt påvist hos en fjørfebesetning i Rogaland. Det er imidlertid ulike varianter av viruset som er påvist hos duer og fjørfe.

Alle må varsle

Alle må varsle Mattilsynet øyeblikkelig ved symptomer på Newcastlesyke.

Annonse

Symptomer kan være: Fugler som dør plutselig, fuglene legger færre egg enn vanlig, forandringer i eggeskallkvalitet, fuglene spiser og drikker mindre enn vanlig og diaré

Som et føre-var-prinsipp for å hindre smitte bør alle som håndterer fjørfe eller hobbyfugler unngå kontakt med syke og/eller døde duer.

Fraråder mating

Bymiljøetaten i Oslo har i samråd med Mattilsynet frarådet mating av byduer, særlig på steder der de vanligvis blir matet og der fuglene kommer i nær kontakt med andre fuglers ekskrementer. Smitten spres lett der det er tett konsentrasjon av duer, skriver Veterinærinstituttet.

Ved funn av syke eller døde fugler der det mistenkes smittsom sykdom, skal Mattilsynet kontaktes på e-post: postmottak@mattilsynet.no.

Mattilsynet vil, eventuelt i samråd med Veterinærinstituttet, vurdere om fuglen skal prøvetas eller ikke.

Neste artikkel

Tre fjørfeprodusentar har fått 12,6 millionar kroner i erstatning