Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Småbrukarlaget trekker seg fra melkeforhandlinger

– Tilbudet vi fikk fra staten gir ikke grunnlag for NBS til å være med å sluttføre melkeforhandlingene, sier Kjersti Hoff.

Vanskelig sak: Når viktige elementer i kravet fra jordbruket ikke ble innfridd, hadde vi ikke noe annet valg enn å avslutte forhandlingene, sier Kjersti Hoff. (Foto: Norsk Landbruk)
Vanskelig sak: Når viktige elementer i kravet fra jordbruket ikke ble innfridd, hadde vi ikke noe annet valg enn å avslutte forhandlingene, sier Kjersti Hoff. (Foto: Norsk Landbruk)

Jordbruket leverte 23. september sine posisjoner for nedskalering av mjølkeproduksjonen. Nedskaleringen kommer som en konsekvens av WTO-vedtaket i desember 2015 som forbyr å nytte eksportstøtte til eksport av Jarlsbergost fra 2021.

Staten kom tilbake med sitt tilsvar 14. oktober

– Dette tilsvaret innfrir ikke flere viktige punkter for oss, sier Kjersti Hoff, leder i Småbrukarlaget i en pressemelding.

– Store utslag

En reduksjon i mjølkeproduksjonen med 100 mill. liter vil gi svært store utslag for det norske jordbruket. Det er viktig å kunne opprettholde et jordbruk over hele landet. Av den grunn må denne nedskaleringen fordeles jevnt.

Alle elementer som berører mjølkeproduksjonen, også bortdisponering (utleie) av kvoter, kvotetak osv. burde vært med i denne diskusjonen, skriver NBS.

Annonse

– Vi er avhengig av små og mellomstore mjølkebruk for å utnytte våre grasressurser best mulig over hele landet, sier Hoff.

Bartnes: Vanskelig situasjon

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes innrømmer at situasjonen er vanskelig.

– Småbrukalaget har brutt med staten, og det beklager jeg. Det hadde vært viktig å få med begge faglaga med gjennom forhandlingsløpet. Vi fortsetter forhandlingene med staten, og har som klart mål og opprettholde melkeproduksjonen i hele landet, sier Bartnes på Bondelagets facebookside.

Bondelaget har som mål å få til en utkjøpsordning, forklarer Bartnes.

– Det er viktig for oss å få med mangfoldet av gårdsbruk videre, slik at vi kan bruke arealgrunnlaget i hele landet. Derfor er det viktig at flest mulig melkebruk blir med videre, sier bondelagslederen.

– Strakk oss langt

Småbrukarlagets primære utgangspunkt var at nedskaleringen skulle gjennomføres med en sterkere bruk av forholdstall. Dette for å forhindre at enkeltbrukere skulle få urimelige store belastninger.

– Dette har vært en svært vanskelig sak for Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Vi strakk oss svært langt for at jordbruket skulle kunne opptre samlet. Når viktige elementer i kravet fra jordbruket ikke ble innfridd, hadde vi ikke noe annet valg enn å avslutte forhandlingene, sier Kjersti Hoff.

Neste artikkel

Tine vurderer enda høyere forholdstall