Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Slik vil partene redusere melkeproduksjonen

Fra 1. august kan du ikke selge eller kjøpe kvote. Melkeproduksjonen skal nedskaleres, både ved å senke forholdstallet og oppkjøp av melkekvoter.

Nedskalering: Det skal utarbeides et opplegg for hvordan nedskaleringen av melkeproduksjonen skal gjennomføres. Det skal være etablert senest 1. oktober i år.  (Foto: Bethi Dirdal Jåtun)
Nedskalering: Det skal utarbeides et opplegg for hvordan nedskaleringen av melkeproduksjonen skal gjennomføres. Det skal være etablert senest 1. oktober i år. (Foto: Bethi Dirdal Jåtun)

Jordbrukets forhandlingsutvalg krevde at hver gang en bonde inngår en ny avtale der han leier ut kvoten sin, må han selge 20 prosent til staten. Det vakte store protester blant en del bønder.

Det gikk heller ikke gjennom. Det ble ikke bestemt noen nye kvoteregler i årets jordbruksavtale. I stedet ble partene enige om å sette ned en arbeidsgruppe.

Norges må avvikle eksportsubsidiene for melk 1. juli 2020. Det gjør at melkeproduksjonen må reduseres.

Skal være klar til 1. oktober

Arbeidsgruppen skal utarbeide et opplegg for hvordan nedskaleringen av melkeproduksjonen skal gjennomføres. Et samlet opplegg skal være etablert senest 1. oktober i år.

Mens man venter på et nytt system, blir dagens system sett på vent. Fra 1. august har du ikke lov til å kjøpe eller selge melkekvote.

– Det blir bråstopp, sier Kjersti Hoff, leder i Småbrukarlaget.

– Hva hvis du vil slutte med melk?

– Da må du bare slutte, og så ligger kvota di sovende, forteller hun.

Finansieres med omsetningsavgift

Annonse

Vi vet imidlertid allerede nå en del om hvordan løsningen kommer til å bli.

Partene er enige om at nedskaleringen skal bli gjennomført både ved å bruke forholdstallet på disponibel kvote, og ved oppkjøp av melkekvoter.

Oppkjøpet skal finansieres med penger fra omsetningsavgiften for melk.

Dette er en føring fra flertallsregjeringa, forteller Lars Petter Bartnes, leder i Bondelaget.

Det vil kunne merkes i lommeboka allerede fra denne sommeren. Det står i avtalen at «For å bygge opp likviditeten i Omsetningsrådets fond for melk og for å legge til rette for at melk kan kjøpes opp i omsetningsrunden i 2020, bør det vurderes å øke omsetningsavgiften for melk fra 1. juli 2019.»

Partene er enige om at det skal legges vekt på at produksjonsregionenes andel av grunnkvote videreføres om lag på dagens nivå. Det betyr at man skal legge vekt på hvor bøndene bor, når melkekvoter blir kjøpt opp, slik at oppkjøpsordningen ikke fører til at melkeproduksjonen blir flyttet og sentralisert.

Kan ikke konvertere lenger

Det står i avtalen at de de økonomiske resultatene for melkeproduksjon i 2020 i tabellen vil påvirkes av nedskaleringen.

Den økonomiske effekten vil være midlertidig, og det er usikkerhet knyttet til hvor stort volum som må ut av produksjon. Den inngåtte avtalen gir derfor ikke grunnlag for å tallfeste effektene, skriver partene.

– Jeg håper vi ikke må ta ned produksjonen like mye som hele Jarlsbergeksporten, for 100 millioner liter er styggmye melk. Da får vi en kjempeutfordring for landbruket, sier Kjersti Hoff.

Partene er enige om at fra 1. januar 2020 kan man ikke lenger konvertere geitemelkkvote til kumelkkvote.

Neste artikkel

Støttepotten tom – må selge kuene