Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nytt regelverk for smågris

Norsvin mener arbeidet har tatt for lang tid, og at resultatet ikke tar nok hensyn til avlsarbeid.

Purke med unger. (Foto: Lars Olav Haug)
Purke med unger. (Foto: Lars Olav Haug)

Det nye konsesjonsregelverket for smågrisproduksjon er klart. Det ble bestilt av partene i jordbruksoppgjøret 2018. Administrerende direktør i Norsvin, Olav Eik-Nes mener arbeidet med regelverk har gått i overkant tregt, men er ganske fornøyd med resultatet.

– Vår umiddelbare reaksjon er at vi er fornøyd med at det som har kommet, nå som det er endelig er klart. Det vi ser er at flere av de tingene Norsvin spilte inn i vårt høringsinnspill er tatt til etterretning.

Det er fortsatt avlspurker som er målepunktet, det vil si purker som har hatt minst ett kull. Det nye er at det settes en grense for hvor mange nye purker du kan rekruttere. Grensene blir som følger:

Bruksbesetninger: 150 avlspurker

Nav i purkering: 1010 avlspurker

Foredlingsbesetning: 438 avlspurker

Formeringsbesetning: 220 avlspurker

Det betyr at en vanlig smågrisprodusent gjennom året kan ha 150 purker som har griset. Det betyr at smågrisprodusenter kan ha en rekrutteringsprosent på 42. Olav Eik-Nes i Norsvin mener det er mer enn nødvendig.

For en kombinert produsent gjelder det samme taket på utrangerte avlspurker som for spesialiserte smågrisprodusenter, men tallet påvirkes av hvor mange slaktegris de selger i løpet av et år. Utrangerer du 150 avlspurker kan du ikke sende en eneste slaktegris. Utrangerer du 75 purker kan du selge 1050, og utrangerer du ingen purker kan du selge 2100. Du kan overskride grensen med inntil 15 prosent et år, men da må du ha en tilsvarende reduksjon året etter.

– Du trenger ikke høyere utrangering i en bruksbesetning. Dette er noe høyere rekruttering enn vi mener du trenger.

Den uttalte målsettingen med å endre regelverket var å få slutt på såkalt engangspurkeproduksjon. Det vil si at man omgår antallet innsatte purker ved å sende dem til slakt rett etter at grisungene er avvent, og ha drektige ungpurker som griser kort etter. På den måten kan man øke antallet solgte smågris svært mye.

Endringen i regelverk gjør det ulovlig å drive intensiv engangspurkeproduksjon. Det er likevel fortsatt et insentiv om å legge seg opp mot grensa på 150 for å øke antallet smågris.

Annonse

– Det insentivet vil ligge der. Departementet la seg 150 avlspurker. Det får være opp til den enkelte produsent. Det å imøtekomme en tradisjon med høyere rekrutteringsprosent

Norsvin mener det nye regelverket ikke tilstrekkelig tar hensyn til avlsarbeidet.

– For foredlingsbesetninger er vi ikke fornøyd, det avviker en del fra det vi spilte inn. Det legges opp til et opplegg med 75 prosent rekruttering. Med tanke på kunnskapen og teknologien som nå er tilgjengelig for avlsarbeidet er det ønskelig med en høyere rekruttering for å ta ut potensialet for avlsfremgang. Vi har beregnet at du trenger en rekruttering på rundt 90 prosent. Da har vi ikke verktøyet vi trenger for å ta utvikle maksimal avlsfremgang.

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag er fornøyd med endringen.

– Denne endringen vil bidra til at intensjonen i konsesjonsregelverket blir etterlevd; nemlig spredt svineproduksjon på flere gårder. Det er vi fornøyd med, sier Bartnes.

Svinebønder som har drevet med engangspurker blir gitt en overgangsordning på fem år for å tilpasse seg.

– Det er viktig med en overgangsordning slik at næringen har mulighet til å tilpasse seg endringene. Forskriften setter nå overgangsperioden til fem år, sier Lars Petter Bartnes i en pressemelding.

Også landbruksministeren er fornøyd.

– Jeg er fornøyd med at vi får nye regler for hvor mange avlspurker den enkelte bonde kan slakte per år. Formålet med regelendringene er å regulere produksjonsomfanget hos den enkelte bonde. Ved å legge slike begrensninger på hvor mange dyr den enkelte kan ha, legger vi til rette for landbruk over hele landet, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i en pressemelding.

Neste artikkel

Svinebonde vil øke konsesjonsgrensa til 2625