Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Slår ut tidlig brann med lite vann

Et nytt slokkeprodukt gjør det mulig å slå ut en brann i tidlig fase ved bruk av lite vann. Gårdbrukere kan spare bygningsmassen og kjøpe seg tid før brannvesenet kommer.

Slokker inne utenfra: Slokkehodet tres inn gjennom vinduet i brakka som brenner, og etter kort tid er flammene slått ned. Røykdykker Kim Bekk viser bruken. (Foto: Lars Olav Haug)
Slokker inne utenfra: Slokkehodet tres inn gjennom vinduet i brakka som brenner, og etter kort tid er flammene slått ned. Røykdykker Kim Bekk viser bruken. (Foto: Lars Olav Haug)

Med Firelance er det mulig å slå ned en brann effektivt i startfasen, ved hjelp av lite vann som sprøytes inn i alle retninger.

Bøyelige aluminiumsrør bestående av flere lag gjør at man kan stå ute og tre slukkehodet inn gjennom vindu, ventilasjons- luke eller et hull i veggen. Man slukker innvendig mens man står på utsiden.

Dette er gårdeierens førstehjelp, og brannvesenet skal fullføre slukking og sikring.

Demonstrasjon

Firelance ble nylig demonstrert i samarbeid med Larvik brannvesen. Ei brakke ved brannstasjonen ble påtent, og det brant godt da lansen ble stukket inn gjennom et vindu og den åpne brannen slokket i løpet av kort tid.

Terje Ogngard med komplett Firelance-anlegg.
Terje Ogngard med komplett Firelance-anlegg.

Brakka ble påtent og slukket tre ganger, og totalt gikk det med anslagsvis 200 liter vann.

Flere kommunepolitikere var til stede på demonstrasjonen. Varaordfører Olav Nordheim (Sp) og Frp’s gruppeleder Per Manvik, begge bønder, fikk se hvor effektivt flammene ble slått ned med systemet som er utviklet i Larvik.

Egnet for landbruket

Mannen bak Firelance er Terje Ogngard i Bravann AS. Han mener systemet egner seg spesielt godt for landbruket fordi mange gårder ligger avsides, langt fra bygdesentra hvor brannmannskapene ofte rykker ut fra.

Ogngard ser for seg at nabogårder kan spleise på et anlegg, som i tillegg til det patenterte slukkehodet med dyser, og rør som kan skjøtes, består av vanntank, slange og pumpe. Systemet kan også kobles til vanningsanlegg. Anlegget leveres på en slepeslede, men kan også enkelt transporteres på for eks. traktorsvansen.

Blant aktuelle brukere nevner Ogngard gårdsbruk, hyttegrender og brannvesen med lang kjøretid. Systemet kan også bidra til raskere slukking og mindre vannskader i boligblokker.

Mange års arbeid

Det var i 1985 Terje Ogngard begynte utviklingen av Firelance. Da ble han vitne til at et stort hus brant ned i Stavern, uten at tilkallingsbrannvesenet hadde mulighet til å slokke.

Patentert: Det patenterte Firelance slokkehode er utformet slik at det også kan brukes til å slå seg inn.
Patentert: Det patenterte Firelance slokkehode er utformet slik at det også kan brukes til å slå seg inn.

– Jeg så at sterkt motiverte brannfolk måtte ha en metode for å slokke effektivt på innsiden, fra utsiden. Siden har jeg jobbet med det i perioder, og i 2015 fikk jeg støtte fra Innovasjon Norge. Uten disse midlene hadde jeg ikke hatt noe ferdigutviklet system i dag. Jeg har også belånt huset, og det har kostet godt over en million kroner å utvikle systemet. Da har jeg ikke regnet med arbeidstimene, sier Ogngard.

Slokkehodet patentert

Annonse

Produksjonsmodellen var ferdig i 2016, siden har han drevet uttesting. Det spesielle lansehodet med dyser er patentert.

Lansen tres inn i rommet hvor det brenner, og dysene sprer vann i alle retninger, også bakover. Den roterer, og legger vannfilm på alle flater to ganger per omdreining.

Dysene som sitter i sirkelen lager et «vannlokk», og er slipt slik at de lager vannstråle samtidig. Små vanndråper går over i damp, og større dråper har energi til å nå fram til overflaten som vannfilm. Lansen er rekylfri og kan legges i en vinduskarm.

– En varm flate greier bare å fordampe en viss mengde vann per tidsenhet. Det er forklaringen på at en brann kan slokkes med lite vann, forklarer Ogngard, og legger til at slokkeutstyr helst ikke skal veie noe, være 100 prosent effektivt, og tåle alt.

Dysene er kjøpt fra USA, ellers er produktet helnorsk. De bøyelige aluminiumsrørene er utviklet av Hydro, og de kan leveres i forskjellige lengder og skjøtes. Man kan gå inn i 2. etasje fra grunnplan ved hjelp av bøyde rør.

Videre trengs det en tank med vann, eller mulighet til å koble seg på et vanningsanlegg. Tanken er engangsemballasje som holder i mange år. I tillegg må man ha ei pumpe, og en tonneslange som er lett å operere alene, så har man et eget lite brannvesen. Vannet må oppbevares frostfritt om vinteren, eller tilsettes frostvæske.

Fordeler med mindre vann

– Fordelen med å bruke lite vann er at det blir mindre avrenning forurenset slokkevann, og man slipper å gå inn i røyken. Dette gjelder også brannfolk, som jevnlig kan bli utsatt for kreftfare ved røykdykking. Vannskadene blir mindre, og det er enklere å finne brannårsaken, sier Ogngard.

– Det er utrolig hva som «overlever» hvis du får slukket en brann i tidlig fase, som verdifulle kulturminner og fotoalbum som oppbevares i skuffer eller skap. Det brenner stadig oftere i bolighus også på gårdsbruk, og det tar fire-fem minutter før et rom er overtent. Også brannvesenet kan ha nytte av utstyret fordi førstelinjebilen skal kunne slokke i fem minutter før forsterkninger når fram, legger han til.

– Er ikke varslingssystem, sprinkleranlegg og vanntåkesystem tilstrekkelig?

– Firelance er et viktig supplement. Det er fleksibelt og kan flyttes til der brannen er. Dessuten kan bruken av en bygning endre seg over tid i forhold til det som var tenkt i utgangspunktet.

Fungerer i praksis

Det er Falck i Danmark som har mest erfaring med Firelance. De tester ut fire enheter, og har rapportert tilbake at systemet slår ned branntilløp hurtig med lite vann. Danske mannskaper har også slukket reell brann i stubbloft fra bakkeplan, og vist at systemet fungerer som forutsatt.

Førstelinjebiler fra Falck som rykker ut med systemet får større slagkraft fordi det ikke er mange nok brannfolk på bilen til at de har tillatelse til å røykdykke.

Mannskaper ved Larvik brannvesen er også positive.

– Firelance fungerer bra og har absolutt noe for seg. Gårdsbruk ligger ofte avsides, og en bonde som har utstyret kan redde dyr og spare bygningsmassen. Man kjøper seg tid og gjør jobben lettere for brannvesenet, sier vaktleder Henning Jacobsen.

Leveringsklart

Terje Ogngard er først og fremst oppfinner, men nå skal han ut og selge slokkeutstyret sammen med gode hjelpere.

– Systemet er leveringsklart. Vi samarbeider med leverandører, og i første omgang konsentrerer vi oss om landbruk, hyttefelt og brannvesen med ansvar for øysamfunn. Et komplett anlegg koster fra 110 000 kroner eks. mva., men har du tank og pumpe selv kan prisen bli den halve. Leveransen omfatter obligatorisk kurs i bruk av utstyret, slik at alle kunder får oppleve i praksis hvordan det virker, avslutter Terje Ogngard.

Neste artikkel

Mattilsynet og NSG frykter videre spredning av saueskabbmidd