Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skrantesjuke påvist for første gang i Sverige

Det gjelder en 16 år gammel elgku som var avmagret, gikk i sirkler og lot til å være blind.

Det er ingen grunn til å tro at dette har sammenheng med skrantesjuke i Nordfjella, mener  seniorforsker Sylvie Benestad ved Veterinærinstituttet. Bildet viser uttak av villrein første dag av statlig felling i Nordfjella. Foto: Petter Braaten/SNO
Det er ingen grunn til å tro at dette har sammenheng med skrantesjuke i Nordfjella, mener seniorforsker Sylvie Benestad ved Veterinærinstituttet. Bildet viser uttak av villrein første dag av statlig felling i Nordfjella. Foto: Petter Braaten/SNO

Det er Veterinærinstituttet som melder dette.

– Funnet er helt som vi forventet når prøvetakingsprogrammene i Europa gjennomføres. Det er ingen grunn til å tro at dette har sammenheng med skrantesjuke i Nordfjella, sier seniorforsker Sylvie Benestad ved Veterinærinstituttet.

Prøver fra elgen i Sverige vil bli sendt til Veterinærinstituttet for videre analyser.

Villrein i Nordfjella

I Norge har man påvist en variant av klassisk og smittsom CWD på 19 villrein i Nordfjella.

Det er også funnet en annen type CWD på fire elg og en hjort, gjennom et omfattende prøvetakingsprogram rundt i landet. Disse fem skiller seg fra Nordfjella-tilfellene.

Annonse

De er alle eldre individer og sykdommen antas opptre sporadisk og muligens oppstå spontant. Det er gjort ett tilsvarende funn i Finland, skriver Veterinærinstituttet.

Første i Europa

I 2018 utnevnte Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) Veterinærinstituttet til det tredje referanselaboratorium i verden, og det første i Europa, for CWD.

Skrantesjuken er ikke ferdig bekjempet, konkluderte Vitenskapskomiteen for mat og miljø i oppdatering i desember 2018.

Til tross for store uttak av hjortedyr i 2017-18, kan det foreligge en rekke farer for smittespredning, påpeker komiteen:

* Det finnes sannsynligvis smitte i områdene som ble brukt av villreinstanden som er utryddet i Sone 1. Smittemengden er størst på steder som villreinen besøkte ofte.

* Fortsatt kan det finnes smittede hjortedyr i området som ikke er oppdaget, og nye hjortedyr kan bli smittet fra miljøet i Sone 1. Det er mest sannsynlig å finne smittede individer i villreinflokken i Sone 2, blant hjort i Lærdal og Aurland og i tamreinflokken på Filefjell. Dessuten kan transport av rein ha spredt smittede dyr til andre områder.

Neste artikkel

Reineiere på Fosen vant over vindkraftutbyggerne i Høyesterett