Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Stipendiater skal spørre alle Tine-bønder om arbeidsmiljø

Jonil Ursin og Natalie Steen, veterinærer ved Nord universitet, skal de kommende årene undersøke sammenhengen mellom bondens arbeidsmiljø og helse, og dyrenes helse og velferd.

Veterinærene Magnhild Torske, Jonil Ursin og Natalie Steen skal sammen med flere andre forskere undersøke helse og velferd for dyr og bønder. Foto: Espen Nilsen Holtan, Camerat AS
Veterinærene Magnhild Torske, Jonil Ursin og Natalie Steen skal sammen med flere andre forskere undersøke helse og velferd for dyr og bønder. Foto: Espen Nilsen Holtan, Camerat AS

Stipendiatene Jonil Ursin og Natalie Steen ved Nord universitet spør seg om bedre dyrehelse reflekterer en bonde som har det bra.

Ursin og Steens doktorgrader er en del av prosjektet FarmMERGE, som ser på sammenhengen mellom bondens helse og arbeidsmiljø, og hvordan produksjonsdyrene da har det.

Prosjektet skal benytte ulike mål i arbeidet, som dyrehelse, dyrevelferd og dyrenes produksjon, skriver Nord universitet.

Mens Jonil Ursin fokuserer på arbeidsmiljødelen av prosjektet, ser Natalie Steen på bondens helse.

– Tidligere forskning viser at bøndenes helse ikke er så god som vi ønsker. Derfor ønsker vi å se på sammenhengen mellom bondens helse og dyrenes helse og velferd, sier Steen.

Skjema til alle Tine-bønder

For å finne ut mer om bøndenes arbeidsmiljø, skal Jonil Ursin, i samarbeid med NMBU på Ås, sende ut en spørreundersøkelse til Tine-bønder i hele landet.

– Her vil vi stille våre egne spørsmål som går mer direkte på det som er spesielt med akkurat bondens arbeidssituasjon, sier Ursin.

Annonse

Spesielt vil det bli stilt spørsmål som handler om arbeidsmengde og en følelse av arbeidspress og økonomi.

– Vi ønsker blant annet også å vite mer om status på driftsbygninger og utstyr, og hvilken betydning det kan ha for arbeidsmiljøet til bonden, sier stipendiaten.

Undersøkelsen blir sendt ut i løpet av 2023 og vil være med på å danne grunnlaget for nybrottsforskning på feltet.

– Vi er gode på dyrevelferd i Norge, men vi kan alltid bli bedre. Bondeyrket er veldig annerledes enn andre yrker, med lange arbeidsdager, lite ferie og fritid – og høy skaderisiko. Målet med forskningen vår er å få mer kunnskap om menneske-dyr-forholdet, og bidra til bedre helse og velferd både for produksjonsdyr og bønder, sier Jonil Ursin.

Helseundersøkelsen i Trøndelag, Tine og Animalia

Hovedkildene til FarmMERGE er Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT), Tine og Animalia.

Mens HUNT inneholder data om bondens fysiske og psykiske helse, samt arbeidsmiljø – inneholder Mimiro og Animalias datakilder blant annet informasjon om melkeproduksjon, melkekvalitet, slaktekvalitet og vekst, i tillegg til dødelighet og andre indikatorer om dyrevelferden.

Ved å koble disse databasene sammen, vil Ursin og Steen kunne se sammenhenger mellom hvordan bonden har det, og hvordan dyrene har det, skriver Nord universitet.

Prosjektet er finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) og Nord universitet.

Neste artikkel

– Prekær situasjon for storfenæringa