Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skal produsere tekstilfiber av tre

Fortum har inngått partnerskap med og Spinnova Oy for å produsere fiber av landbruksavfall og trebiomasse.

Kan furu og gran bli brukt som tekstilfiber i framtida? Fortum og Spinnova Oy vil prøve ut dette. (Foto: Karl Erik Berge)
Kan furu og gran bli brukt som tekstilfiber i framtida? Fortum og Spinnova Oy vil prøve ut dette. (Foto: Karl Erik Berge)

Fortum vurderer nå forskjellige teknologier for biomassefraksjonering. Selskapet har identifisert mikrofibrillert cellulose (MFC) som et mulig mellomprodukt fra cellulosefraksjonen, skriver selskapet i en pressemelding.

– Unik teknologi

Fortum leverer strøm, varme, kjøling og smarte løsninger som forbedrer ressurseffektiviteten. Selskapet sysselsetter omtrent 8 000 energispesialister i Norden og de baltiske landene, Russland, Polen og India.

– Spinnovas teknologi er unik i verden. Vi er glad for å kunne gjennomføre dette pilotprosjektet med innovative råmaterialer, særlig landbruksavfall. I bioøkonomi er det nødvendig å studere mange material- og prosessalternativer for å kunne oppnå optimale egenskaper ved utnyttelse. Derfor er det viktig å samarbeide med teknologiselskaper i en tidlig fase, sier Heli Antila, viseadministrerende direktør for biobaserte løsninger i Fortum.

Spinnova er et miljøvennlig finsk trefiberselskap som utvikler teknologi for produksjon av cellulosebasert tekstilfiber.

Annonse

– Vi ønsker å engasjere viktige aktører i bransjen og få dem til å samarbeide i utvikling og produksjon av miljøvennlige materialer, forklarer Antila.

Ingen kjemiske prosesser

Samarbeidet er en del av Fortums arbeid for å utvikle muligheter innenfor nye forretningsområder. Målet er å få på plass smarte løsninger for en renere verden.

Spinnovas teknologi, som for tiden er i pilotfasen for industriell storskalaproduksjon, omgjør MFC direkte til fiber uten oppløsningsprosesser eller skadelige kjemiske prosesser.

Prosessen er lukket, og fiberen fra prosessen er et mer miljøvennlig alternativ til den bomullen og de fossilbaserte råmaterialene som brukes i forskjellige tekstilfibre og stoffer.

Neste artikkel

Bygg er helsekost