Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Siste ulv i kvoten skutt

Ulvejegerne har nå skutt alle ulvene de har kvote på, men finner stadig ulv i revirene som skulle tømmes. Senterpartiet krever større kvote.

Klima og miljøminister Vidar Helgesen ga i desember en kvote på 16 ulv for å få tømt Julussa- og Osdalsrevirene for ulv. I dag skjøt jegerne den siste ulven i kvoten.

– Det er felt ulv i Osdalsreviret. Kvota er full, skriver Knut Arne Gjems i en tekstmelding.

Fortsatt ulv igjen

I går skrev Bondebladet at jegerne har funnet flere ulv enn regjeringen og forvaltningen la til grunn for vedtaket. Regjeringen lover likevel ingen utvidet kvote for å ta ut de to flokkene.

Departementet har lagt til grunn at det som skal tas ut er ulvene tilknyttet de to flokkene i Julussa- og Osdalsreviret. Utgangspunktet er at når kvoten er fylt, stopper lisensfellingen. Dersom det fortsatt befinner seg ulver i området etter at kvoten er fylt, kan det bli aktuelt å gjøre en ny vurdering, sier statssekretær Lars Andreas Lunde (H).

– Ta ut hele revirene

Annonse

Det er uholdbart, mener Marit Arnstad i Senterpartiet.

– De burde få ta ut hele revirene når intensjonen var at Julussa- og Osdalaflokkene skulle tas ut. Det reiser også noen store spørsmålstegn når det i realiteten er langt flere ulv enn regjeringen og forvaltningen la til grunn når de fattet vedtakene. De må gjennomgå bestandsregistreringen. Vedtakene må bygge på reelle tall, ikke papirtall, sier Arnstad.

– Direktøren i Statens naturoppsyn sier det er vanskelig å si hvor mange ulv det er når de går etter hverandre i snøen.

– Det har han sikkert rett i, men det er en del som tyder på at de har lagt seg i nedre sjikt av bestandsestimatet.

Ikke overraskende deler Bondelaget Arnstads syn på saken.

– Vedtaket var at flokkene skulle tas ut, og jegerne finner stadig flere ulv. Da er det riktig at supplerende kvote gis umiddelbart. De trodde 16 var nok, men det var det tydeligvis ikke. Med bakgrunn i tellingen fra Rovdata, som viser at vi er langt over bestandsmålet vil det være en hån mot befolkningen i området om disse flokkene ikke tas ut i sin helhet, sier Einar Frogner i Bondelaget.

Neste artikkel

Stopper ikke ulvejakta