Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sigrid Hjørnegård tar over etter Per Skorge

Ansatt som første kvinnelige generalsekretær i Norges Bondelag.

Sigrid Hjørnegård er ny generalsekretær i Norges Bondelag. Sigrids gode forståelse av Bondelaget sin rolle som samfunnsaktør vil være viktig for arbeidet videre, mener bondelagsleder Lars Petter Bartnes. (Foto: Karl E. Berge)

Etter å ha jobbet som assisterende generalsekretær i Norges Bondelag siden 2. mai, ble i dag klart at Sigrid Hjørnegård (53) fra Ås overtar jobben som generalsekretær på permanent basis.

Hjørnegård har bred erfaring fra politikk og organisasjonsliv og før hun startet i Bondelaget i fjor kom hun fra stillingen som direktør for fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge.

Den nye generalsekretæren bor i Kroer i Ås. Hun og mannen driver med korn- og frøproduksjon.

– Jeg er stolt over å bli vist tillit som ny generalsekretær. Hele livet har jeg hatt et stort hjerte for grønn verdiskaping, og landbruket i Norge er av våre mest framtidsrettede næringer. Vi skaper levende bygder ved å produsere verdens tryggeste mat og ta i bruk matjorda over hele landet. Det bor en unik drivkraft i oss og jeg ser fram til å være med på laget for å utvikle og ta vare på landbruket vårt framover, sier Hjørnegård.

Hjørnegård er valgt etter en lengre ansettelsesprosess. Hun har tidligere vært informasjonssjef i Norges Bondelag og har også erfaring som politisk rådgiver og statssekretær.

Har stor tro på lagspill

Den nye generalsekretæren er opptatt av vekst og utvikling, og verdiskaping.

– Det handler om en bærekraftig bruk av naturressurser, og landbruket har veldig mye å bidra med. Landbruket er en viktig bidragsyter for framtidas løsninger, sier hun.

Den nye generalsekretæren sier hun har tre klare målsettinger med seg inn i den nye jobben:

1) Skaffe enda flere mellemmer i Bondelaget

2) Arbeide jevnt og godt med omdømmebygging

Annonse

3) Godt samspill

– Sammen er vi sterke. Vi skal utgjøre en forskjell, og vi skal arbeide for å holde på det gode samholdet, både mellom bønder og mellom oss som arbeider i Bondelaget, sier Hjørnegård.

– Lang ledererfaring

– Jeg er veldig fornøyd med at Sigrid har takket ja til stillingen. Hun har lang ledererfaring både internt fra næringa og i eksterne posisjoner, noe som vil komme godt med i denne jobben. Sigrids gode forståelse av Norges Bondelag sin rolle om samfunnsaktør vil være en sterk ressurs til å utvikle organisasjonen og næringa videre, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Hjørnegård er klar på at hun har store sko å fylle.

– Det har vært mange dyktige menn i denne jobben før meg. Per Skorge gjorde en stor jobb, også med å verve nye medlemmer. Antall medlemmer i Bondelaget økte i hans år, selv om antall bønder gikk ned, seier Hjørnegård.

Går mot ti fylkeslag

Bondelaget går inn for å etablere en felles modell for alle fylkeslag etter ny fylkesinndeling. Det skal være ett fylkesbondelag innenfor fylkene, med ett fylkesstyre.

Dette blir en sak på årsmøte til Bondelaget i juni.

Det skal være en fleksibel innfasing. Det er et mål at sammenslåinger skal være gjennomført innen 1. april 2021.

– Det er mange som blir berørt av dette. Men vi skal gjøre denne prosessen på en ryddig og god måte. Det betyr at vi skal samarbeide og gjøre ting i rett rekkefølge, sier Hjørnegård som har vært konstituert i stillingen siden 1. januar i år.

Hun tiltrer umiddelbart.

Neste artikkel

Vil ha tilbake 500 000 dekar korn