Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sender ut kriserop og SOS

– Etter over 60 år med dyreglede på Ekeberg er det tragisk om 2020 blir avslutningen på grunn av et virus fra Kina, sier Michael Falch ved EKT Rideskole og Husdyrpark. Selskapet faller i sprekken mellom de ulike korona-støtteordningene, og er nå insolvent.

Konkursfare: EKT Rideskole og Husdyrpark har bestått i mange tiår. Nå kan det straks være slutt, på grunn av korona. (Foto: Linda Sunde)
Konkursfare: EKT Rideskole og Husdyrpark har bestått i mange tiår. Nå kan det straks være slutt, på grunn av korona. (Foto: Linda Sunde)

Tekst: Linda Sunde. Saken gikk i trykken 5. juni 2020

En flokk hester beiter sammen. En geit strekker hals for å få tak i det friske, grønne gresset på den andre siden av gjerdet. Innenfor gjerdet dens er det nedbeitet.

Styreleder Michael Falch ved EKT Rideskole og Husdyrpark på Ekeberg i Oslo har det likeens. Da Norge ble stengt ned 12. mars, stoppet billettinntektene og rideinntektene. Men utgiftene stoppet ikke.

Nå er slutt på pengene, og han trenger desperat friske midler for å redde EKT fra konkurs. Men Falch klarer ikke komme seg til den andre siden av gjerdet. Overalt er det beskrankninger som stopper EKT fra å få koronastøtte, opplever han.

Ikke erverv som formål

EKT Rideskole og Husdyrpark AS kan ikke få støtte fra kompensasjonsordningen for næringslivet, fordi de ikke har «erverv som formål».

Falch syns det er urimelig. Dette var jo et krav fra Oslo kommune til bedriften, sier han.

Styrelederen har klaget i flere runder, og kommet med et rop om krisehjelp til blant annet Finansdepartementet.

Finansdepartementet sendte saken videre til Skatteetaten, som var tydelig i sitt svar: «Konklusjonen er at det ikke kan gis dispensasjon fra vilkårene», skrev de, med ordet «ikke» uthevet i både skrå og fet skrift.

Viser til annet departement

Finansdepartementet forklarer til Bondebladet at for å sikre at foretakene skulle få hjelp raskt, måtte behandlingen av søknader kunne skje automatisk, hvilket forutsatte klare og objektive vilkår for å få støtte.

Statssekretær Maria Strandskog Göthner i Finansdepartementet viser Bondebladet i stedet til Kulturdepartementet.

– Gjennom flere ulike ordninger vil nå de fleste virksomheter være omfattet av en eller flere støtteordninger, og virksomhet som ikke er skattepliktig kan søke på av en av de to ordningene under Kulturdepartementet, skriver hun i en e-post.

– Dessverre

Men heller ikke der har Falch kommet noen vei.

Kulturdepartementets ordninger blir forvaltet av Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet.

«Kompensasjonsordningen til Kulturrådet er ment å kompensere kun tapte billettinntekter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes.

De som kan søke er arrangører i kultursektoren med hovedvirksomhet i Norge. Med «arrangører i kultursektoren» menes arrangører som i hovedsak formidler eller gjør kunst og kultur tilgjengelig til allmennheten, for eksempel konsertarrangører, musikkfestivaler, dansefestivaler, museer, gallerier, teatre, stand up, kinoer, sirkus, litteraturhus og andre litteraturformidlere.

EKT Rideskole og Husdyrpark faller nok dessverre utenfor denne ordningen», var svaret fra Kulturrådet.

Feil pengetap

Ordningen til Lotteritilsynet har imidlertid flere rideskoler fått penger fra. Men EKT faller utenfor, også her. For det er ikke et avlyst arrangement som er grunnen til de tapte inntektene deres, men at den daglige driften måtte stenge.

– Den ordningen vi har forvaltet fram til nå, er tapte arrangementsinntekter, det er den tydelig på. EKT vil nok ikke falle inn under den, sier Gunn Merete Paulsen i tilsynet.

120 000 besøkende

Michael Falch opplever å falle mellom alle stoler, og at fallet mot gulvet er hardt og ubarmhjertig. Han ønsker seg mennesker som kan se saken deres, i stedet for paragrafer og datagenererte svar.

– Det er kjempefrustrerende. Vi føler at vi har en berettigelse og en historie, og et volum og en form for drift som har vist seg å være populær og etterspurt. At vi skal gå dukken på grunn av byråkratiske spissfindigheter er helt meningsløst, sier han.

Det er over 100 dyr på besøksgården, inkludert 16 geiter, 20 sauer, to kalver, tre griser og 36 ponnier og hester. De er til glede for hovedstadens innbyggere.

EKT ligger en kort trikketur eller en god spasertur fra Oslo sentrum, rett ved Ekebergsletta der Norway Cup arrangeres, og skulpturparken Christian Ringnes etablerte.

EKT har gjennomsnittlig 120 000 betalende besøkende i løpet av et år. I tillegg kommer rideelevene. 250–350 rir per uke. EKT har to fulltidsansatte med ridefysioterapi. De har 100 pasienter per uke.

Teknisk sett konkurs

Det var Edvin Kjell Thorson – mannen som senere startet Langedrag – som startet med organisert riding der i 1954. Falch var en av elevene, og EKT har siden 1981 blitt drevet av Edvin Kjells datter Sissel, Falchs kone.

Besøksgården har hatt dagens plassering siden 1965. Men nå kan det være slutt.

Sammenlignet med 2019 har EKT tapt 1,9 millioner kroner i inntekter på tolv uker.

Annonse

– Etter over 60 år med dyreglede på Ekeberg er det tragisk om 2020 blir avslutningen på grunn av et virus fra Kina, sier Falch.

I juni skal feriepengene betales ut. Men EKT har ikke pengene som skal betales ut.

– Teknisk sett er vi konkurs nå. Vi er insolvent, sier Michael Falch.

Nordstrand KrF: Enormt tap

EKT ligger i bydel Nordstrand. Nordstrand KrF, lokalavdelingen av landbruksminister Olaug Bollestads parti, avholder neste uke sin årlige dugnad. I år er dugnaden for nettopp EKT.

– EKT er en av de bærende institusjonene i lokalmiljøet. Det vil være en enormt tap å miste EKT, sier Oddbjørn Lyngroth, leder i Nordstrand KrF.

– EKT har lang tradisjon, og har vært en levende og vital institusjon i mange, mange år. Verken vårt parti eller bydelen har midler å bidra med, de må komme statlig. Vi har folk i KrF-styret som jobber for dette i dag. Jeg vet at det er direkte kontakt med landbruksdepartementet for å løse dette, for at ikke EKT skal falle mellom alle stoler. Det vil vi bidra til, så godt vi kan. KrF har som kjent landbruksministeren, sier Lyngroth.

– Uholdbart

Nils Kristen Sandtrøen er landbrukspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet. Han har engasjert seg i situasjonen, og sendt et skriftlig spørsmål til finansminister Jan Tore Sanner om stiftelsen Stovner Ridesenter kan få innvilget støtte gjennom kompensasjonsordningen.

Sandtrøen er ikke fornøyd med svaret.

– Det er nesten så du tror at regjeringa ikke forstår ansvaret de har, eller konsekvensene av det de holder på med. På samme måte som folk trenger mat, trenger dyr fôr selv om det er et virus i samfunnet. Det er hårreisende at regjeringa etterlater folk, bedrifter og organisasjoner med dyr i denne situasjonen. Det er uholdbart at de nekter dem støtte til å dekke faste kostnader som fôr og stell av dyra, sier Ap-politikeren.

– Politikken til regjeringa er at disse skal være utelatt. Det er sjokkerende. De faller mellom to stoler. Det hjelper det ikke om du så har 300 ordninger, om du ikke treffer den aktuelle situasjonen bedriften er i, sier Sandtrøen.

– Skjevhet

– Jeg jobber hver dag med å presse regjeringa. Vi er krystallklare på at folk med dyr må få hjelp. Dessverre virker det som regjeringa har vanskeligheter med å forstå eller engasjere seg i disse personene, organisasjonene og bedriftene det her gjelder. Dette handler om ståsted. Det har ikke stått på hjelp til store konserner og multinasjonale bedrifter, de har fått krisepakker så det synger etter. Men når folk innen landbruket og med hester trenger fôr, da uteblir hjelpa. Det er en skjevhet i måten å respondere på alt etter hvem som trenger hjelp, sier han.

– Det er en fortvilet situasjon. Gjennom det nasjonale nyhetsbildet kan man få inntrykk av at hjelpa kommer. Men de som faktisk lever med problema, får jo ingen hjelp. Det er alvorlig, sier Nils Kristen Sandtrøen.

Utvidet pakke – usikkert innhold

Gunn Merete Paulsen i Lotteri- og stiftelsestilsynet ser problemet til EKT.

– Noen faller mellom kompensasjonsordningene. Det skyldes nok at ordningene skulle raskt opp og gå. De som ikke har erverv som formål, men likevel baserer seg på driftsinntekter som faller helt vekk på grunn av myndighetskrav, er typisk slike bedrifter, sier hun.

Det er fortsatt håp. I mai kom nyheten om at det blir mer penger til kompensasjon for idretten og frivilligheten.

«Frivilligheten vil kunne søke om å få flere av sine inntekter dekket, og det legges til rette for at flere virksomheter som ikke har «erverv» til formål, og dermed ikke betaler skatt, kan søke om kompensasjon. Den nye ordningen gis virkning med tilbakevirkende kraft», står det i pressemeldingen fra regjeringa.

– Det kommer en ny krisepakke som ikke er vedtatt ennå. Kulturministeren har sagt at de har tatt inn over seg signalene om at noen faller mellom flere stoler, og man skal prøve å finne ordninger som kan bidra til å hjelpe dem. Det er intensjonen. Den ordningen vi forvalter, blir utvida i krisepakken. Men akkurat hva det innebærer, og om EKT faller innenfor, er for tidlig å svare på. Det er sagt at ordninga skal utvides, men hvordan man ser for seg utvidelsen, er kanskje ikke politikerne sikre på, heller. Tingene er i en prosess, tenker jeg, sier Gunn Merete Paulsen.

Når pengene i så fall vil bli utbetalt, vet hun heller ikke.

– Dette er bevilgninger som ligger i revidert nasjonalbudsjett. Det må vedtas først, og så må det lages en forskrift, og så kommer det an på om det er løpende utbetalinger … det er rett og slett for tidlig å svare på, sier Paulsen.

Men for EKT haster det.

Har printet ut konkursinformasjon

Michael Falch har sendt «SOS» til byrådet i Oslo.

– Situasjonen ved EKT nærmer seg nå dramatisk kritisk og styret begynner å se på mulige alternativer for avvikling av virksomheten, skriver han der.

To dager etter at Bondebladet går i trykken, er det styremøte i EKT. Falch har printet ut informasjon om konkurs og oppgjørsbegjæring. Livsverket og arven kan snart være over.

Ikke svar

Bondebladet har i fire dager prøvd å få svar fra landbruksminister Olaug Bollestad om EKT, blant annet om hun vil endre regelverket slik at EKT har mulighet til å få støtte.

Da denne avisa gikk i trykken hadde vi fortsatt ikke fått svar på spørsmålene våre, til tross for gjentatte purringer.

Den siste beskjeden var at det jobbes med saken, og at de må komme tilbake etter helga.

Bondebladet svarte da: «Hvis det også betyr at dere har planer om å redde EKT, bør dere jobbe raskt. Det er et uttrykk som heter «å bære havre til en død hest. EKT er i ferd med å gå konkurs.»

Neste artikkel

Pandemieffekten over for Tine