Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Satser 500 millioner på biodrivstoff

Statkraft og Södra satser på Tofte.

Statkraft og Södra går sammen om å bygge et demoanlegg for avansert biodrivstoff på Tofte i Hurum, skriver Statkraft i en pressemelding. Investeringen kommer på 500 millioner, og teknologien skal leveres fra et dansk-kanadiske selskap som heter Steeper Energy. Enova støtter prosjektet med rundt en fjerdedel av investeringen.

– Avansert biodrivstoff vil være viktig i omleggingen fra fossil til fornybar energibruk i transport-sektoren. Som Europas største leverandør av fornybar energi er det naturlig for Statkraft å være en pådriver for en industriell utvikling som bidrar til det grønne skiftet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i pressemeldingen.

Investeringen gjøres gjennom selskapet Silva Green Fuel, hvor Statkraft eier 51 og Södra 49 prosent. De etablerte selskapet i 2015 for å få til kommersiel produksjon av avansert biodrivstoff på skogsråvarer. Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, håper de lykkes.

– Dette er svært gledelige nyheter. Statkrafts investering er et viktig steg på veien mot at framtidas tungtransport kan kjøre med fornybar, norsk skog på tanken. Norske skogressurser er en viktig del av det grønne skiftet. Satsing på teknologiutvikling kombinert med gode rammevilkår for økt avvirkning, er avgjørende for å få utnyttet dette potensialet på en best mulig måte.

Ikke overraskende er også Erik Lahnstein, leder i Norges Skogeierforbund, svært positiv til satsingen.

Annonse

– Dette er en fantastisk dag for alle som er opptatt av klima, industribygging og økt aktivitet i norske skoger. Nå går vi fra prat til konkret handling, sier Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund. Norge melder seg med dette for alvor på i det internasjonale kappløpet om å utvikle fremtidens biodrivstoffproduksjon

Målet med anlegget de nå investerer i er å få til kontinuerlig produksjon av avansert biodrivstoff som kan erstatte fosilt drivstoff. Anlegget skal bruke råstoff fra skog, men skal kunne bruke alt biologisk nedbrytbart materiale. Det er ikke bare skogeierenes organisasjoner som er postive til prosjektet, også Marius Holm i miljøstiftelsen Zero berømmer prosjektet.

– Biodrivstoff fra skoger en viktig klimaløsning for å redusere bruken av fossilt drivstoff i spesielt luftfart, skip og tungtransport. Det er gledelig at Statkraft og Södra går foran i det grønne skiftet i drivstoffproduksjon, sier han.

I pressemeldingen fra Statkraft står det at målet i første omgang er å produsere biodrivstoff til tungtransport, men at de også vil jobbe for å gjøre det klart for lufttransport.

– Dette viser at norsk biodrivstoff politikk fungerer. Dette er viktig teknologiutvikling og et godt eksempel på hvordan Norge bør bruke sin store kompetanse innen prosessindustri og utvikle viktige global teknologier, sier Holm.

Neste artikkel

Søker ny Bondelagskokk