Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sannsynlig kobberforgiftning hos tamrein

Noen dyr har fått påvist forgiftning ved høye nivåer av kobber i lever og nyre, men resultater av analyser fra flere dyr har vist stor spredning. Illuustrasjonsfoto: LMD
Noen dyr har fått påvist forgiftning ved høye nivåer av kobber i lever og nyre, men resultater av analyser fra flere dyr har vist stor spredning. Illuustrasjonsfoto: LMD

Reinhelsetjenesten ved Veterinærinstituttet har sammenfattet alle resultater som er gjort i forbindelse med sykdomsutbrudd blant tamrein i Nordland og konkludert med sannsynlig kobberforgiftning.

Mistanken har lenge vært at årsaken skyldes en type forgiftning og det har vært analysert for en rekke ulike stoffer.

Kobber pekt seg ut som mest sannsynlig da funn fra obduksjon og blodprøver har vært relativt sammenfallende og forenlig med kobberforgiftning, skriver Veterinærinstituttet.

Annonse

Noen dyr har fått påvist forgiftning ved høye nivåer av kobber i lever og nyre, men resultater av analyser fra flere dyr har vist stor spredning og dermed gjort tolkingen vanskelig.

Hos drøvtyggere kan kobber bindes til andre mineraler og skilles ut, men likevel skade fordøyelsessystemet og gi sykdom. Dette kan være en av forklaringene på variasjoner i dette tilfelle. Andre faktorer kan også ha vært medvirkende. Kilden til forgiftningen er ikke kjent.

Neste artikkel

Veterinærinstituttet avkrefter funn av skrantesjuke