Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Samvirkene får ny styreleder

På ekstraordinært årsmøte ble direktør i Coop SA, Geir Jostein Dyngeseth, valgt som styreleder i interesseorganisasjonen Samvirkene. I tillegg ble Kredinor tatt opp som hovedbidragsyter.

– Jeg er glad for å ha blitt valgt som styreleder for en organisasjon i vekst. Samvirke har over 150 års historie som organisasjonsform i Norge og representerer 2,8 millioner medlemmer, 94 000 ansatte og 250 milliarder i omsetning. Samvirkene har derfor en viktig jobb for å synliggjøre samvirke som eierform og sikre konkurransedyktige rammevikårvilkår for de brukereide selskapene, sier Dyngeseth.

Annonse

Fra før har Samvirkene seks hovedbidragsytere: Coop Norge, Norsk Landbrukssamvirke, NBBL, Landkreditt, Norges Råfisklag og Kgl. Selskap for Norges Vel som hovedbidragsyter – i tillegg til 30 medlemmer.

I tillegg til ny styreleder, ble konsernsjef Tor Berntsen i Kredinor, Eli Reistad fra Norsk Landbrukssamvirke og adm. dir i Norges Vel, Øyvind Ørbech Sørheim, valgt inn i styret.

Neste artikkel

FK Agris halvårsresultat preges av erstatningssaken mot Infor