Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sametinget gir 300 000 i tilskudd til Alta-bonde

Sametinget bevilger 300 000 kroner til Jan Erik Johnsen på Årøya.

Alta er den største jordbrukskommunen i Finnmark. Illustrasjonsfoto: Stian Eide
Alta er den største jordbrukskommunen i Finnmark. Illustrasjonsfoto: Stian Eide

Johnsen er avhengig av å frakte alt av varer med ferge til og fra Årøya, i ytterkant av Alta. Det viser hvilken innsatsvilje gårdbrukeren har, mener sametingsråd Hans Ole Eira.

Johnsen har melkekyr og skal nå investere i melkerobot for å gjøre fjøsstellet enklere. Han har i dag 28 melkekyr og skal utvide produksjonen til 39 kyr, skriver Sametinget.

– Sametinget er glad over å kunne bevilge tilskudd slik at det blir lettere for bønder å utføre det daglige arbeidet, sier Eira.

Johnsen driver et familiebruk på Årøya i Alta kommune. Årøya ligger nordvest for Leirbotn, og er den eneste større øya i Altafjorden. Det er fergeforbindelse mellom Kongshus på Årøya og Mikkelsby på fastlandet.

Alta er den største jordbrukskommunen i Finnmark. Det at bønder investerer i driftsbygninger, vil sikre en positiv utvikling i jordbruket i Alta, mener rådet.

– Det er positivt at unge folk satser på jordbruk, sier Eira. Årøya ligger i ytterdistriktet i Alta kommune, og for Sametinget er det viktig å sikre at det finnes arbeidsplasser i distriktene. En sånn investering vil styrke jordbruksmiljøet på Årøya, sier sametingsråd Eira.

Neste artikkel

Historisk godt år for mjølk