Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Svakere resultat for Tine i andre tertial

Driftsresultatet for andre tertial endte på 603 millioner kroner, noe som er 197 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor.

Volumnedgangen i søtmelk, yoghurt og matlagingsprodukter fortsatte i perioden mai-august, men det var noe bedre utvikling på ost og smaksatte melkedrikker. (Foto: Anders Sandbu)
Volumnedgangen i søtmelk, yoghurt og matlagingsprodukter fortsatte i perioden mai-august, men det var noe bedre utvikling på ost og smaksatte melkedrikker. (Foto: Anders Sandbu)

Dette skyldes volumnedgang i de store meierikategoriene og langt lavere iskremsalg i år sammenlignet med i fjor, skriver Tine i en pressemelding.

– Kombinasjonen av sterk importvekst, bortfall av jarlsbergeksport, endringer i forbruksmønstre og sterk subsidiering av konkurrenter er alvorlig for norsk melkeproduksjon og Tine. Vi har iverksatt en rekke tiltak som skal bedre lønnsomheten og forventer effekter av dette i 2020, sier konsernsjef Gunnar Hovland.

Lolito Foods

Salgsinntektene for Tine Gruppa i andre tertial var 7 891 millioner kroner, en vekst på 2,2 prosent sammenlignet med andre tertial 2018. 

Veksten i salgsinntekter kommer i hovedsak fra ytterligere oppkjøp av eierandelene i Lotito Foods i USA som nå er et datterselskap i Tine.

Annonse

Salgsinntektene for Meieri internasjonalt var 1 173 millioner kroner i andre tertial 2019, en økning på 30,9 prosent i forhold til andre tertial 2018 (24,3 prosent vekst justert for endring i valuta).

Økte kostnader

Det var verdivekst i den norske meierivirksomheten, men den negative volumutviklingen på de store kategoriene tar bort denne effekten. 

Utover volumnedgang i de største meierikategoriene og langt lavere iskremsalg, ble driftsresultatet i perioden negativt påvirket av noe økte kostnader blant annet knyttet til høy melkeinngang i starten av tertialet.  

Hittil i år er driftsresultatet på 931 millioner kroner, 337 millioner kroner svakere enn samme periode i fjor.

– Derfor gjennomfører vi forbedringstiltak med mål om å redusere kostnadene med minimum 1 milliard kroner og nedbemanning med 400 årsverk. I tillegg kommer en rekke tiltak for styrke vekst og konkurransekraft fremover, sier Hovland.

Neste artikkel

Bønder og fiskere mest fornøyde