Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Salg av melkekvote åpner 2. januar

Oppkjøpsordningen foregår etter «først til mølla»-prinsippet, melder Landbruksdirektoratet.

Landbruksdirektoratet vil registrere påmeldingene etter hvert som de kommer inn, og oppdatere situasjonen fortløpende på sine nettsider. Bildet er fra Vestnes. (Arkivfoto)
Landbruksdirektoratet vil registrere påmeldingene etter hvert som de kommer inn, og oppdatere situasjonen fortløpende på sine nettsider. Bildet er fra Vestnes. (Arkivfoto)

For å redusere produksjonen av kumelk inviteres kvoteeierne til å selge melkekvoten til staten.

Oppkjøpsordningen er todelt: Kvoteeierne inviteres til å først melde sin interesse for å selge til staten, og deretter sende selve søknaden om salg av grunnkvote, skriver Landbruksdirektoratet.

Minst 80 prosent til staten

Kvoteeier kan selge hele eller deler av grunnkvoten. Minst 80 prosent av grunnkvotemengden som selges må selges til staten til en fastsatt pris. Resten kan eieren selge privat innenfor egen produksjonsregion.

Annonse

Det er også mulig å selge hele grunnkvoten til staten, for den fastsatte prisen. Oppkjøpsmengden i den enkelt region og prisen per liter kvote er et resultat som partene i jordbruksoppgjøret har blitt enige om.

Vil oppdatere fortløpende

– Oppkjøpsordningen foregår etter «først til mølla»-prinsippet. Vi registrerer påmeldingene etter hvert som de kommer inn, og vil oppdatere situasjonen fortløpende på våre nettsider slik at kvoteeierne kan se om oppkjøpsmengden er fylt opp i sin produksjonsregion, sier seksjonssjef Olav Sandlund i Landbruksdirektoratet.

Når kvoteeieren får beskjed fra direktoratet om at meldingen er registrert, sender kvoteeieren selve søknaden.

Salg av grunnkvote får virkning fra 1.1.2021. Det betyr at kvoteeier kan produsere på kvoten i 2020. Landbruksdirektoratet har planlagt å utbetale pengene for kvotesalget i januar 2021.

– Vi oppfordrer alle til å bruke den elektroniske løsningen vår. Det er enklere og raskere enn å velge papirløsningen, sier Sandlund.

Neste artikkel

Ingen ekstra koronastøtte til lokalmatprodusenter