Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rovdata vil ha jerveskit

Rovdata oppfordrer publikum til å samle inn jerveskit og delta i DNA-registreringen av jerv over hele landet. Innsamlede prøver leveres til Statens naturoppsyn (SNO) lokalt.

– Vi håper at publikum vil bli med på den nasjonale DNA-overvåkinga av jerv. DNA-analyser av jerveprøver kan gi oss mange viktige og interessante opplysninger om individer og bestanden som helhet, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Innleverte prøver vurderes først av SNO, som ved mistanke om at prøven stammer fra jerv, vil registrere den i Rovbase og videresende prøven til Rovdata for DNA-analyser.

Annonse

Resultatene fra DNA-analysene brukes til å overvåke og kartlegge arten i Norge og Sverige, og til å vurdere hvordan bestanden utvikler seg over tid.

– DNA-analyser av skit og hår kan blant annet vise om prøven faktisk stammer fra jerv, hvilket individ det gjelder og kjønn på dyret. Når vi kobler resultatet med tidligere prøver kan det også fortelle om individet er kjent fra før, hvor stort område den bruker og hvem den er i slekt med, sier Kindberg.

Neste artikkel

Nedgang i antall jervekull