Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rondane-rein hadde ikke skrantesjuke

Mattilsynet meldte 27. august om at en villrein i Rondane var mistenkt skrantesjuk. Endelige prøveresultater fra Veterinærinstituttet viser at dyret allikevel ikke var smittet.

Testet: Siden starten i 2016 er over 100 000 hjortedyr testet for skrantesjuke. (Foto: Petter Braaten, SNO/Miljødirektoratet)
Testet: Siden starten i 2016 er over 100 000 hjortedyr testet for skrantesjuke. (Foto: Petter Braaten, SNO/Miljødirektoratet)

– Dette er vi svært lettet over. Klassisk skrantesjuke har aldri blitt funnet utenfor Nordfjella. Dersom dette dyret hadde vært positivt, hadde det vært svært alvorlig. Det at mistanken nå er avkreftet, er en veldig god nyhet. Jeg vil gjerne rette en stor takk til jegere som bistår med å ta ut prøver til oss i felt, sier fagdirektør Karen Johanne Baalsrud i Mattilsynet i en pressemelding.

Nettstedet hjortevilt.no påpeker hvor viktig det er at jegerne fortsetter den gode innsatsen med å ta hjerne- og lymfeknuteprøver av alle felte villrein, unntatt kalver, for å kartlegge eventuell skrantesjuke. Merkede prøver skal sendes til Veterinærinstituttet så raskt som mulig.

Skal registreres

Alle felte dyr skal registreres i appen «Sett og skutt» eller i Hjorteviltregisteret. Jegere som bruker appen, kan også GPS-markere stedet reinen ble felt. Jegere finner svar på egen prøve i Hjorteviltregisteret.

Skrantesjuke er dødelig for hjortedyr, men har aldri smittet til mennesker, verken fra dyr eller kjøtt. Det finnes minst to varianter av skrantesjuke, en smittsom variant og en mindre smittsom variant som trolig kan oppstå spontant i eldre dyr.

Atypisk skrantesjuke på elg og hjort

Tidligere er det funnet klassisk skrantesjuke hos villrein på Nordfjella og atypisk skrantesjuke på elg og hjort ulike steder i landet. Vinteren 2017–2018 ble hele villreinstammen i sone 1 i Nordfjella slakta ned. Tiltaket var sterkt omdiskutert.

Også i fjor vår ble det bråk, etter at Villreinnemnda for Hardangervidda vedtok å felle 6000 reinsdyrbukker for å finne ut om villreinstammen er smittet av skrantesjuke. Det er praktisk talt samtlige bukker på Hardangervidda.

Neste artikkel

Forskere jakter gode løsninger for ku og kalv