Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Resultatløft for Tine

Tine doblet sitt driftsresultate i første tertial, til 665 millioner kroner.

Tines driftsresultat i første tertial ble 665 millioner kroner. (Arkivfoto)
Tines driftsresultat i første tertial ble 665 millioner kroner. (Arkivfoto)

Tines driftsresultat i første tertial endte på 665 millioner kroner. Det er 338 millioner kroner bedre enn i i samme periode i 2019.

Med god hjelp fra salg av gammelt anlegg i Bergen og andre engangseffekter, kombinert med kostnadseffektivisering, høy leveringsevne i en krevende periode og økt etterspørsel innen dagligvare, klarer Tine å kompensere for tapt salg innen storhusholdning og enkelte datterselskaper, skriver selskapet i en pressemelding.

Solgte anlegg

I årets første måned åpnet Tines nye meieri i Bergen.

Det gamle anlegget ble solgt, noe som gjorde at resultatet ble godskrevet med en betydelig engangseffekt.

Også kostnadsbesparende tiltak, lavere energipriser og en mer balansert melkeinngang og godt salg i dagligvare bidrar til bedre tall enn ventet for Tine Gruppa i første tertial, skriver selskapet.

— Vi kan være stolte over å ha holdt en solid leveringsgrad og godt salg gjennom første del av koronakrisen, og samtidig holdt fokuset på de kostnadseffektiviserende prosjektene vi har hatt gående over tid for å sikre vår langsiktige konkurransekraft. Det er en balanseøvelse som jeg er veldig glad for at betaler seg i 1. tertial. Samtidig må vi være tydelige på at mye av resultatet også skyldes effekter som vi ikke kan regne med fremover, og det er derfor utrolig viktig at hele verdikjeden bygger videre på den gode trenden fremover, sier konsernsjef Gunnar Hovland.

Annonse

Snuoperasjon

Nesten samtidig som koronarestriksjonene fra regjeringen ble innført, falt bunnen i stor grad ut av storhusholdningsmarkedet til Tine.

Tilsvarende opplevde dagligvare økt etterspørsel på en rekke kategorier.

Hele verdikjeden og samtlige ansatte har vært med på en massiv snuoperasjon for å klare å levere de varene forbruker vil ha – der de er, og en høy leveringsgrad gjennom hele perioden viser også at dette er et arbeid som har lykkes, noe som også kan sees i dagens fremlagte tall for første tertial, skriver Tine.

Volumvekst

Salgsutviklingen målt ut av handelen, ifølge statistikk fra Nielsen, viste at Tine hadde en volumvekst på̊ to prosent i første tertial sammenlignet med samme periode i 2019. Det var vekst i de store meierikategoriene søtmelk, ost og matlaging i dagligvare i første tertial.

Samtidig taper Tine volumandel innen viktige kategorier som søtmelk og yoghurt, mens det er en liten vekst i volumandel på både ost og matlagingsprodukter.

Hardt internasjonalt

Etter en sterk start på året for Tine Gruppas internasjonale datterselskaper har koronapandemien slått spesielt hardt ut, grunnet deres sterke tilstedeværelse i storhusholdning som i de fleste land har stengt ned i stor grad. Totalsalget av Jarlsberg internasjonalt i første tertial var derfor nesten 13 prosent lavere enn tilsvarende periode i 2019, skriver Tine.

Neste artikkel

– Tine må dokumentere status