Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rekordmange fjellrevkull i Norge

72 nye valpekull av fjellrev ble født i Norge i sommer. Det er det største antallet siden den nasjonale overvåkingen av fjellrev startet for nesten 20 år siden.

Mange fjellrevvalper: Bildet viser fjellrev fra alvstasjonen på Oppdal. Foto: Nils Kristian Grønvik
Mange fjellrevvalper: Bildet viser fjellrev fra alvstasjonen på Oppdal. Foto: Nils Kristian Grønvik

I de 72 kullene er det registrert til sammen 334 fjellrevvalper, skriver Miljødirektoratet.

De endelige tallene kommer i desember, når Norsk institutt for naturforskning (NINA) har sammenstilt og kvalitetssikret dataene. Det er likevel klart at 2022 overgår det forrige toppåret for fjellreven i 2018, da det ble født 58 kull.

– De to siste årene har vært kjempebra, men neste år forventer vi toppåret. Nesten 70 prosent av den voksne bestanden av fjellrev er født i et oppgangsår for smågnagerbestanden, fordi tilgangen på smågnagere det kommende året øker muligheten for å overleve. Med en økt bestand av smågnagere i nord forventer vi enda bedre resultater der i 2023, sier seniorforsker Nina E. Eide i NINA.

Annonse

Også i Sverige og Finland har 2022 hittil vært et godt fjellrevår. I Sverige er det registrert 88 kull og i Finland er det registrert ett. Det finske fjellrevkullet er det første som er registrert siden 1996.

Funnene av fjellrevkull i Norge i år strekker seg fra Hardangervidda i sør til Varanger i Nord, og at det slår til i nettopp de to ytterpunktene er spesielt gledelig.

Hardangervidda er blitt sett på som et av områdene med størst potensial for fjellreven, men resultatet av satsingen med å sette ut valper kom først for to år siden. Så langt i år er det registrert sju kull med totalt 31 valper her.

På Varangerhalvøya er det funnet 12 kull med totalt 76 valper. Bestanden her er det viktigste knutepunktet til den store bestanden av fjellrev på den russiske tundraen.

Neste artikkel

Bondelaget vil ha fortsatt høstpløying