Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rekordhøye driftsinntekter for Gartnerhallen

Gartnerhallen økte inntektene med 300 millioner kroner i 2020.

Norske varer: Forbrukerne etterspurte i større grad norske varer og salget i dagligvare økte, skriver Gartnerhallen. Bildet viser Aroma-epler. (Foto: Nibio)
Norske varer: Forbrukerne etterspurte i større grad norske varer og salget i dagligvare økte, skriver Gartnerhallen. Bildet viser Aroma-epler. (Foto: Nibio)

Gode avlinger og kraftig vekst i dagligvaremarkedet bidro til at samvirket Gartnerhallen SA økte driftsinntektene med over 11 prosent i 2020.

Omsetningen i 2020 endte på rekordhøye 2,9 milliarder kroner, opp fra 2,6 milliarder i 2019. Det tilsvarer en vekst på 11,7 prosent.

– Det har vært et ekstremt krevende år, særlig etter at pandemien skylte inn over landet. God vekstsesong og godt verdikjedesamarbeid har likevel sørget for rekordhøye driftsinntekter, sier konstituert administrerende direktør i Gartnerhallen, Kai Knutsen, til Nationen.

Driftsunderskudd på 2,7 mill.

Omsetning til konsumkunder hadde en vekst på 12 prosent, mens industri hadde en vekst på 7 prosent. Omsetningen til konsum sto for 89 prosent av omsetningen, ifølge årsregnskapet.

Samvirket hadde et driftsunderskudd på 2,7 millioner kroner, opp fra et underskudd på 10 millioner i 2019.

Annonse

Samvirket, som består av rundt 950 medlemmer, har en markedsandel av norskproduserte grøntprodukter på om lag 65 prosent.

I styrets årsberetning trekker de fram at gode priser ut til dagligvaremarkedet bidro sterkt til den solide omsetningsveksten.

«2020-sesongen ble krevende, med stor usikkerhet knyttet til bl.a. tilgang på arbeidskraft, kostnadsøkninger og risikoavlastning. Storhusholdningsmarkedet fikk en brå nedgang med 40 % reduksjon på kort tid. (...) Forbrukerne etterspurte i større grad norske varer og salget i dagligvare økte. Gjennom et godt samarbeid i verdikjeden, ble det mulig å ta ut priser opp mot øvre prisgrense på flere kulturer, gjennom sesong», står det i årsberetningen.

Foran budsjett i 2021

Selskapet skriver videre at det ble betydelige økte kostnader for produsentene, og viser til karantenekostnader, delvis lønn i karantenetida, økt bemanning, redusert effektivitet ved uerfarne arbeidere, opplæring av uerfaren norsk arbeidskraft og smitteverntiltak.

Samvirke-direktøren er imidlertid positiv til resultatene så langt i 2021.

– Vi ligger noe foran vårt budsjett, som er en vekst i forhold til fjoråret. Det har vært en god vekstsesong innenfor de fleste kulturer, sier Kai Knutsen til Nationen.

Neste artikkel

Trendanalytiker mener det er for mange merker