Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Reime inngår avtale om sauegulv med Gjensidige

I november tapte Reime saken om erstatningsansvar for sauegulv som kollapset. Selskapet mente dommen var feil, og varslet anke. Nå har de inngått en avtale med sin motparten.

Det blir ingen ny runde i retten om Reimes Tullagolv, i det minste ikke mellom Gjensidige og Reime Agri. Det går fram av en pressemelding Bondelaget har sendt ut. Bondelaget har ikke vært part i saken, men har jobbet tett med Gjensidige. Forsikringsselskapet har representert flere av Bondelagets medlemmer.

– Avtalen mellom Gjensidige og Reime Agri er inngått på bakgrunn av Reimes usikre økonomiske situasjon. Avtalen gir Reime Agri muligheten til videre drift slik at de fortsatt kan bistå bønder som har kjøpt Reime Tulla gulv med normal service og reservedeler for eksisterende gulv. I tillegg vil bønder som har gulv kjøpt før 2015, med spenn over 4,5 meter, ha tilgang på passive sikringselementer for umiddelbare utbedringer ved behov, står det i pressemeldingen.

Usikker økonomi

I saken, som Reime tapte i tingretten, ble de dømt til å betale 1,3 millioner kroner i erstatning, pluss saksomkostninger på 191 000 kroner. Saken gjaldt et enkelt sauegulv, men det er totalt åtte gulv som har kollapset siden november 2015. Avtalen innebærer at Gjensidige ikke vil kreve erstatning fra Reime.

– Gjensidige har frafalt sitt krav mot Reime på bakgrunn av den usikre økonomiske situasjonen til selskapet. Bondelaget støtter Gjensidige i vurderingen av at Reime Agri bør kunne drive videre, og vi opplever forsikringsselskapet som svært imøtekommende for å oppnå dette, sier Astrid Solberg, organisasjonssjef i Bondelaget.

Begrenset sum

Reime tilbød allerede i 2016 å sende ut sikringselementer vederlagsfritt til kunder som hadde kjøpt de aktuelle gulvene. Mange mente imidlertid det var urimelig at de vederlagsfritt skulle gjøre jobben med å sikre gulvene.

– Det er avsatt et beløp til å dekke bondens arbeidsomkostninger, men det er et veldig begrenset beløp. Kompensasjon for arbeidstid er aktuelt for dem som har fått påvist behov for utbedringer i inspeksjonsrunden Norsk Landbruksrådgiving er i gang med, sier Solberg.

I pressemeldingen går det fram at Reime Agri også stiller sikringselementer og dragere til disposisjon for medlemmer i Norges Bondelag, «oppad avgrenset til et svært begrenset beløp.»

Forbeholdt medlemmer

Det er Bondelaget som har fått i oppgave å fordele både utstyr og penger, og all kontakt må gå gjennom dem.

Annonse

– Avtalen er bare åpen for Bondelagets medlemmer, på grunn av samarbeidet vi har med Gjensidige. Vi regner med at det er rundt et 40-talls personer vi kommer til å ta kontakt med, sier Solberg.

Hun er nøye med å understreke at Bondelaget anbefaler sine medlemmer å forholde seg til den inngåtte avtalen mellom Gjensidige og Reime Agri.

– Det anbefaler vi, men denne avtalen avskjærer ingen fra å reise egen sak mot Reime eller eventuelle leverandører, sier Solberg videre.

Reime: Ser fremover

Erik Joa er daglig leder i Reime, og sier de inngikk avtalen for å sette strek.

– Det viktigste er at avtalen ivaretar sikkerheten rundt gulvene på en veldig god måte.

– Sist vi snakket sammen mente dere at dommen hadde feil både i faktum og rettsanvendelse. Hva har skjedd?

– Vi anket dommen på grunnlag av nye undersøkelser, det var ikke på tull. Vi har fremdeles det standpunktet, og er helt sikre på at den ikke ville stått seg i lagmannsretten.

– Så da er det økonomien som er grunnen til at dere har inngått denne avtalen?

– Nei, egentlig ikke. Det er å sette en strek og legge dette bak oss. Da kan vi fokusere på verdiskapende aktiviteter, og lage gode ting til norsk landbruk. helt og fullt.

– Hvordan har det vært å drive selskapet, samtidig som dere har hatt denne saken gående?

– Det er svært krevende på alle vis, ikke minst ressurskrevende. Det er klart det har kostet oss mange millioner kroner, så nå er vi veldig fornøyd med at vi har fått satt strek, og kan rette blikket fremover helt og fullt, sier Reime-lederen.

Neste artikkel

Slik vil partene redusere melkeproduksjonen