Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Regjeringa gjør Østfold til et ulvereservat

Fylkesleder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag, frykter forbeitedyra i Østfold.

Dumping: Regjeringa bruker Østfold som en dumpingplass for ulver som ikke passer inn andre steder i ulvesona, mener Svend Arild Uvaag. (Foto: Stian Eide)
Dumping: Regjeringa bruker Østfold som en dumpingplass for ulver som ikke passer inn andre steder i ulvesona, mener Svend Arild Uvaag. (Foto: Stian Eide)

Regjeringa overprøvde før jul rovviltnemndenes beslutning om å ta ut fem ulveflokker inne i ulvesona, Kynna-, Hernes- og Hornmoenrevirene i Hedmark, samt Aurskog- og Rømskogrevirene i Akershus.

Regjeringa tillot kun å ta ut to revir, Kynnareviret og Aurskogreviret, og mente det ikke er grunnlag for å ta ut de tre andre flokkene.

3. januar kom nyheten om at Statens naturoppsyn (SNO), på oppdrag av Miljødirektoratet, har flyttet et ulvepar fra Elgå i Østerdalen til Våler og Sarpsborg kommuner i Østfold. Det hele blei overvåket av klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn, som inviterte til pressekonferanse da ulvene var bedøvet.

– Stortingets bestandsmålet for ulv er overoppfylt, og Østfold Bondelag mener derfor at rovviltnemndenes vedtak om å ta ut fem flokker er riktig. Noe annet er å gå på tross av Stortingets vilje, sier fylkesleder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag, i en pressemelding.

Betydelig beitebruk

Paret blei flytta til et område som blei beskrevet som sør for E18 og vest for Glomma, altså i den sørlige delen av det fraflyttede Hobøl-reviret.

Hvis ulvene blir værende i dette området, vil de trolig benytte arealer i Sarpsborg, Våler, Skiptvet, og Indre Østfold kommune, slik de tidligere ulvene gjorde, skriver Østfold Bondelag.

Tall fra Landbruksdirektoratet viser at det pågår betydelig beitebruk i disse kommunene. I 2020 beitet 600 storfe og 1 400 sau og lam i utmark her, mens 7 900 storfe og 6 300 sau og lam beitet på innmark.

Annonse

I tillegg beiter både hest, geit og hjort i de fire kommunene.

Dumpingplass for ulver

Stortinget har satt et mål på fire til seks ynglinger av ulv, hvorav tre skal skje i helnorske revir. Ulvetellinga som blei gjort vinteren 2020 viste at man hadde 103 til 106 ulver med helt eller delvis tilhold i Norge og at 8,5 par ynglet sommeren 2019.

– Regjeringa Solberg bruker Østfold som en dumpingplass for ulver som ikke passer inn andre steder i ulvesona, sier en provosert fylkesleder.

Spår kaos

Stortinget har vedtatt et todelt mål for rovviltforvaltningen. Det skal både legges til rette for levedyktige rovviltbestander og for ei bærekraftig beitenæring med allsidig bruk av beiteressurser og levende lokalsamfunn.

– Hadde regjeringa tatt Stortinget på alvor, hadde de ikke endret rovviltnemndenes fellingsvedtak. Nå vil det bare bli kaos. I dag påvirkes allerede innbyggere, beitebrukere, friluftslivet og jakta i Østfold av ulver i Aurskog-, Rømskog-, Skillingsmark-, Østmarks- og Boksjørevirene. Med tanke på at Deisjøhannen har tatt både tamrein og storfe da den holdt til i Innlandet, frykter jeg spesielt for husdyra i Østfold den kommende beitesesongen, sier Svend Arild Uvaag.

Svend Arild Uvaag

Neste artikkel

Lyttet til berørte sauebønder i Troms