Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Razzia hos dagligvaregigantene

Konkurransetilsynet skal mistenke ulovlig prissamarbeid.

Konkurransetilsynet mistenker ulovlig prissamarbeid hos de store dagligvarekjedene, og bekrefter at de har gjennomført en uanmeldt kontroll hos flere aktører i dagligvarebransjen. Det er gjelder alle de tre store kjedene: Norges Gruppen, Coop og Rema. Det var Aftenposten som først omtalte saken.

– Formålet med den uanmeldte kontrollen er å bekrefte eller avkrefte mistanke om ulovlig samarbeid i form av utveksling av strategisk informasjon mellom kjedene i dagligvaremarkedet, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.

– Rimelig grunn til mistanke

Tilsynet skriver i pressemeldingen at de hadde fått godkjenning av tingretten for å gjennomføre kontrollen, og har beslaglagt materiale.

– Mistanken vår går på utveksling av strategisk markedsinformasjon mellom kjedene. Et eksempel på slik informasjon kan være pris. Vi kan ikke gå mer konkret inn på hva som ligger bak eller hvor lenge vi har forberedt dette, av hensyn til etterforskningen, sier Gabrielsen til Bondebladet.

– Hvor ofte har dere slike aksjoner?

– De siste sju årene har vi årlig hatt opptil fem slike aksjoner i forskjellige bransjer.

– Kan du si noe om hvor sterk mistanken deres er?

– For å kunne gå på uanmeldt kontroll må vi ha beslutning fra tingretten. De har vurdert det vi har lagt frem, og de har vurdert at det er rimelig grunn til å tro at konkurranseloven paragraf 10 er overtrådt.

Forskjellige reaksjoner

Dersom Konkurransetilsynet konkluderer med at det har vært ulovlig prissamarbeid, er det en rekke mulige reaksjoner kjedene kan få.

Annonse

– Det er et spekter av mulige reaksjoner. Konkluderer vi med overtredelse er den mildeste sanksjonen at vi pålegger opphør av adferden. I den andre enden har vi mulighet til ilegge overtredelsesgebyr, sier Gabrielsen.

Han sier videre at det er vanskelig å svare detaljert på hvor store slike gebyrer kan være.

– Både foretakets størrelse, alvorlighetsgrad og berørt omsetning er momenter som har betydning.

Norges Gruppen og Coop avviser ulovlig samarbeid

– De har vært hos oss, og hos konkurrerende kjeder. Det er et fokus på dagligvarekjedene siden de har besøkt de konkurrerende kjedene også. Vi har ingen grunn til å tro at vi har gjort noe ulovlig, og har i våre øyne en streng praksis rundt konkurranseloven. Vi har stilt opp og svart på spørsmålene på en konstruktiv måte i en ryddig atmosfære. Utover det har vi ingen kommentarer, sier Per Roskifte til Bondebladet. Han er konserndirektør for kommunikasjon i Norges Gruppen.

Bjørn Takle Friis er kommunikasjonsdirektør i Coop Norge. Han avviser at de driver med ulovlig prissamarbeid.

– Vi ser på det som helt udramatisk, og fikk besøk av dem på onsdag. Vi tok godt imot dem, ga dem en kopp kaffe.

– Betyr det at dere avviser at dere driver ulovlig prissamarbeid?

– Selvfølgelig gjør vi ikke det, vi konkurrer knallhardt hver dag om å ha det beste assortementet og de beste prisene. Vi har ingen ting å skjule.

Rema skriver i en epost til Bondebladet at de samarbeider med Konkurransetilsynet.

– Vi kan bekrefte at Konkurransetilsynet har vært på besøk hos oss. Vi har god dialog med tilsynet og gir dem selvfølgelig all den informasjon de ønsker, skriver Mette Fossum, direktør for kommunikasjon- og samfunnskontakt i Rema.

Rema har foreløpig ikke besvart spørsmål om hvordan de stiller seg til Konkurransetilsynets mistanke om ulovlig prissamarbeid.

Neste artikkel

Økomaten viktig for dagligvarekjedene