Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Radioaktivt cesium i villrein økte kraftig i 2018

– Verdiene fra i fjor understreker at det fortsatt er viktig å overvåke nivåene av cesium-137 i villreinkjøtt, sier forsker Duncan Halley i NINA.

Leveområdene til flere villreinstammer ble hardt rammet av det radioaktive nedfallet fra Tsjernobyl-ulykken i 1986.  Bildet viser tamrein i Børgefjell. (Foto: LMD)
Leveområdene til flere villreinstammer ble hardt rammet av det radioaktive nedfallet fra Tsjernobyl-ulykken i 1986. Bildet viser tamrein i Børgefjell. (Foto: LMD)

Den varme sommeren ga en enorm oppblomstring av sopp i fjellet i fjor. Resultatet ble en kraftig økning i konsentrasjonen av radioaktivt cesium i villrein, skriver forskning.no.

Analysene av kjøttprøvene fra jaktsesongen 2017 viser at nivået av cesium-137 som er en radioaktiv isotop av grunnstoffet cesium, er vesentlig redusert i alle villreinområder sammenliknet med jaktsesongen 2016.

Derimot viser prøvene fra 2018 en stor økning i alle områder.

Fem ganger høyere

I Snøhetta og Rondane Nord ligger nivåene over fem ganger høyere i gjennomsnitt i 2018 sammenlignet med 2017. I alle andre områder var økningen 1,6 ganger eller høyere.

Annonse

Alle kjøttprøvene var under den nasjonale grenseverdien for omsetning av reinsdyrkjøtt på 3000 Becquerel per kilo. Mengden radioaktivitet i en strålekilde måles i Becquerel (Bq).

– De store variasjonene mellom år i nivåene av cesium-137 skyldes først og fremst at tilgangen på forskjellige beiteplanter endres fra år til år, og at plantene har ulik tilbøyelighet til å ta opp cesium-137 fra jordsmonnet.

Raskt nedover de første årene

Målinger av radioaktivitet i villrein fra nordlige deler av Rondane viste at konsentrasjonen av radioaktivt cesium var svært høy i de første årene etter nedfallet, særlig om vinteren.

Disse høye vinternivåene gikk imidlertid raskt nedover.

Målingene fra den siste tiårsperioden viser at nivåene av radioaktivt cesium nå går veldig langsomt nedover, men at det er ganske store variasjoner fra år til år, skriver forskning.no.

Lav spesielt utsatt

I de første årene etter Tsjernobyl-ulykken ble nivåene av radioaktivt cesium i reinsdyr sterkt knyttet til radioaktivitet i lav.

Lav er spesielt utsatt for høye nivåer av radioaktiv forurensning etter et nedfall, fordi næringsstoffer tas opp direkte gjennom overflaten.

Neste artikkel

Nytt tilfelle av skrantesjuke på Hardangervidda