Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rådet for dyreetikk mener termisk avlusing er etisk uakseptabelt

Et flertall av rådets medlemmer mener dagens praksis, der millioner av fisk dør, er dyrevelferdsmessig og etisk uakseptabel.

Termisk behandling er kontroversielt, først og fremst på grunn av skadene og dødelighet som påføres fisken under og i etterkant av behandlingen. Foto: Marit Hommedal/Scanpix
Termisk behandling er kontroversielt, først og fremst på grunn av skadene og dødelighet som påføres fisken under og i etterkant av behandlingen. Foto: Marit Hommedal/Scanpix

Behandling mot lakselus (Lepeophtheirus salmonis) utgjør en stor belastning for oppdrettslaks i Norge. Sammen med hjertesprekk (CMS), er dødelighet knyttet til lusebehandling den viktigste dødsårsaken for oppdrettslaks i Norge, skriver Rådet for dyreetikk.

Termisk avlusing, sammen med mekanisk, utgjør i dag de dominerende avlusingsmetoder i norsk oppdrettsnæring etter at lakselusa har utviklet resistens mot de fleste virkestoffer som tidligere har vært benyttet i tradisjonell peroral- og badebehandling.

Varmt vann stresser fisken

Termisk behandling er kontroversielt, først og fremst på grunn av skadene og dødelighet som påføres fisken under og i etterkant av behandlingen.

Alle former for håndtering er stressende for fisken, men ny forskning har vist at termisk avlusning er ekstra belastende grunnet fiskens fysiologiske og atferdsmessige reaksjon på det oppvarmede vannet, skriver rådet.

Basert på ny forskning og med fiskens ve og vel som målestokk, mener et flertall av Rådet for dyreetikks medlemmer at dagens praksis der millioner av fisk dør i forbindelse med termisk behandling er dyrevelferdsmessig og etisk uakseptabel.

Rådets representant for næringsmessig dyrehold – akvatiske dyr tar dissens i saken.

54 millioner laks døde i 2021

I fjor døde 54 millioner laks i oppdrettsanlegg i havet. Veterinærinstituttet peker i Fiskehelserapporten 2021 på flere årsaker til den høye dødeligheten i merdene.

En årsak er den ofte hardhendte framferden mot laksen under behandlingen mot lakselus. Denne behandlingen kan stresse laksen til døde. En svekket fisk kan også bli lettere mottakelig for sykdommer.

– Må tas andre grep

Edgar Brun har ansvar for fiskehelse og fiskevelferd i Veterinærinstituttet. Han peker på at det gjøres en stor innsats i næringen både mot lakselus og til dels også andre sykdommer.

– Likevel blir ikke den overordnede situasjonen bedre. Det tyder på at det må tas andre og mer strukturelle grep, sa Brun i en pressemelding tidligere i år.

Neste artikkel

Dansk svinenæring ble kalt inn på teppet