Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Q-meieriene: Tine kan betale våre leverandører direkte

Tine kan gi etterbetaling til alle med kvote, uavhengig av hvem de leverer til, foreslår Q-meieriene. De mener en bonde som forlater Tine burde få med seg millioner i egenkapital fra selskapet, selv om det var som Q-leverandør han bygde seg opp.

I 2019 fikk Q-meieriene 56,9 millioner kroner i spesiell kapitalgodtgjørelse fra prisutjevningsordningen. Dette er imidlertid ikke en støtte til dem, mener selskapet.

– Vi er bare en bank. Dette er penger som går ut igjen til melkebonden, på samme måte som du får etterbetaling fra Tine hvis du er Tine-bonde, sier Kristine Aasheim, styreleder i Q-meieriene.

Hvis kapitalgodtgjørelsen i PU-ordningen oppleves som en utfordring, har de et annet forslag, forteller hun.

Det er at etterbetalingen fra Tine ikke knyttes til det å levere til Tine, men til kvoteordningen.

– En melkeprodusent vil da motta kapitalavkastning fra Tine basert på størrelsen på kvoten, uavhengig av om melken leveres til Tine eller en konkurrent. Det kan vi være med på, sier hun og Bent Myrdahl.

Tilskudd til samvirkekonkurrenter

Begrunnelsen er som følger:

– Når en bonde melder seg ut av Tine, får han ikke med seg kapitalen sin. Når han meldte seg ut av Tine og inn hos oss, burde han fått med seg hele kapitalen han har vært med og bygge opp i generasjoner, sier Myrdahl.

– Mener dere at andre bedrifter som konkurrerer mot et samvirke, enten det er innenfor kjøtt, bank eller forsikring, også må få tilskudd eller få en del av overskuddet til konkurrenten?

– Ja, prinsipielt så mener vi jo det, sier Myrdahl.

Et eksempel

Annonse

Etter intervjuet sendte Bondebladet dem et spørsmål ut fra et tenkt eksempel, på e-post:

En bonde hadde 50 000 liter i kvote, og gikk over til Q-meieriene da Q startet opp. Etter det bygde han løsdriftsfjøs, fikk seg robot, og kjøpte seg opp til 500 000 liter kvote.

Deretter bestemte han seg for å gå over til Tine. Han var medlem i Tine i ett år, og gikk så tilbake til Q-meieriene.

– Skal han da ha med seg egenkapital ut av Tine, og skal denne egenkapitalen utregnes ut fra at han har 500 000 liter i kvote?

5,8 millioner

Det bekrefter Myrdahl og Aasheim at de mener han skal ha.

– Bonden skal ha med seg egenkapital ut fra hvor stor kvote han/hun eier, samme hvor han har levert, skriver de.

De peker på at hvis vedkommende har kjøpt seg opp fra 50 000 liter til 500 000 liter i kvote, har personen brukt 4–8 millioner kroner på å kjøpe kvote.

– Dette blir det samme i et annet selskap. Hvis du kjøper deg opp fra 1 prosent til 10 prosent, så skal du ha avkastning etter eierandel, skriver de.

De skriver videre at ifølge regnskapet til Tine har selskapet eiendeler for 18,6 milliarder.

Verdier for 18,6 milliarder kroner delt på 1600 millioner liter utgjør 11,6 kroner per liter.

– Bonden i eksempelet eier da 500 000 x 11,6 = 5,8 millioner kroner i Tine, skriver Myrdahl og Aasheim.

Neste artikkel

Mjølkealarm frå Vestland