Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Professor mener jegere er konservative

– Jegere er konservative. De er blitt lært opp til å bruke en viss type ammunisjon, og det er en høy terskel for å bytte til nyere kuletyper, sier professor Jon Arne Arnemo ved Høgskolen i Innlandet.

Det er stor skepsis til forskningsbasert kunnskap i jegermiljøene, mener professor Jon Arne Arnemo ved Høgskolen i Innlandet. (Foto: Vidar Nilsen, NJFF)
Det er stor skepsis til forskningsbasert kunnskap i jegermiljøene, mener professor Jon Arne Arnemo ved Høgskolen i Innlandet. (Foto: Vidar Nilsen, NJFF)

Blyhagl ble totalforbudt i Norge i 2005, men Stortinget opphevet forbudet utenfor skytebaner og våtmarksområder i 2015.

En av grunnene til at bare et fåtall norske jegere bruker de blyfrie kulene av kobber er en vanlig oppfatning om at disse er mindre effektive – og at faren for at dyret skadeskytes dermed er større.

Mye kunnskap om bly

I en ny, omfattende studie tilbakeviser Arnemo og andre forskere ved Høgskolen i Innlandet denne oppfatningen, skriver forskning.no.

– Vi opplever dessverre en stor skepsis til forskningsbasert kunnskap i jegermiljøene, sier Arnemo som har jobbet med temaet i en årrekke.

Professoren mener vi har solid kunnskap om hvor farlig bly er, både for naturen og for menneskekroppen, men at jegere og beslutningstakere ikke vil ta det inn over seg.

Kan bli strengere regler

Annonse

EU vurderer nå en innstramming av regelverket rundt blyammunisjon, som i så fall vil gjelde også i Norge.

EU-byrået ECHA anbefaler et forbud i våtmarksområder, blant annet torvmyr, som vi finner mye av i Norge og Skandinavia.

ECHA skal også vurdere et mulig totalforbud og samler nå inn kunnskap om hvor mye bly som blir sluppet ut i naturen og hvilken effekt dette har på miljø og mennesker.

NJFF er imot totalforbud

Norges jeger- og fiskerforbund er imot et totalforbud og sier de vil jobbe aktivt for å «finne løsninger som er mest mulig hensiktsmessig for jegerne, viltet og miljøet».

– Jegerne må selv få velge den ammunisjonen de mener er best til sin type jakt, men kobberkuler bør være å foretrekke der det er mulig, sier jaktkonsulent Vidar Nilsen i NJFF til forskning.no.

Nilsen betviler ikke forskernes resultater, men sier vi må ta på alvor at erfarne og profesjonelle jegere mener at skuddreaksjonene for kobberammunisjon ofte er dårligere.

Han mener erfaringer fra jakt på andre arter – hovedsakelig arter som er mindre enn elg – tilsier at forskernes modell ikke viser hele bildet.

– Det er mye som tyder på at kobberkulene ikke er like fleksible som de blyholdige. Det er mer kritisk å velge en kombinasjon av kaliber og kule som passer til den aktuelle viltstørrelsen, sier Nilsen.

Neste artikkel

Vil ha folkenære toppolitikere i utmark