Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Prisen på lammekjøtt opp 1,50 kroner per kilo

Lammekjøtt stiger med 1,50 kroner per kilo i 2. halvår 2019, melder Nortura.

I Norge er det ca  895 000 sauer. Norura regner med at cirka 1,4 millioner lam skal på beite i år. Gjennomsnittlige engrosprisen for lam i 2. halvår 2019 går opp til 66,10 kroner per kilo. (Arkivfoto)
I Norge er det ca 895 000 sauer. Norura regner med at cirka 1,4 millioner lam skal på beite i år. Gjennomsnittlige engrosprisen for lam i 2. halvår 2019 går opp til 66,10 kroner per kilo. (Arkivfoto)

Konsernstyret i Nortura fastsatte den 23. mai 2019 planlagte gjennomsnittlige engrospriser for andre halvår 2019 innenfor volummodellen.

Gjennomsnittlige engrosprisen for lam i 2. halvår 2019 går opp til 66,10 kroner per kilo. Dette er en økning på kr 1,50 fra gjeldende planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Underskudd på 700 tonn i 2019

Siste prognose fra Nortura på sau og lam viser at det fortsatt ligger an til et underskudd på 700 tonn i 2019, etter at importkvotene er tatt inn. Det forventes en reduksjon i produksjonen på rundt 6 prosent sammenlignet med 2018.

– Underskuddet av sau og lam er helt nødvendig nå, sa Ole Nikolai Skulberg, direktør for totalmarked kjøtt og egg, i Bondebladet den 16. mai.

Annonse

– Vi må komme ut oss ut av dette uføre med stadig utfordringer med å få ut sauen fra reguleringslager. Et underskudd i markedet vil avhjelpe denne situasjonen, sa Skulberg.

Uendret for storfe og egg

Planlagt gjennomsnittlige engrospris for ung okse i samme period er satt til 60,50 kroner per kilo. Dette er en videreføring fra gjeldende planlagt gjennomsnittlig pris, men en økning på 0,20 kroner fra 2. halvår 2018.

Siste prognose fra Nortura viser et underskudd av storfekjøtt i 2019 på ca. 3200 tonn etter at importkvotene er tatt inn.

– Prognosen bekrefter at vi er svært nær markedsdekning for norsk storfe, sa Skulberg til Bondebladet.

Markedsdirektøren mener bransjen må belage seg på at importkvotene må benyttes, og at det må være uttak av reguleringslager før det åpnes for import med generell tollnedsettelse.

Engrosprisen for egg i 2. halvår 2019 går opp til 19,40 kroner per kg. Dette er en økning på 0,25 kroner fra gjeldende planlagt engrospris.

Økningen er i realiteten en ren teknisk justering, skriver Nortura. Dette forklares med en forventet økt andel egg frittgående høner til en høyere pris enn egg fra høner i miljøinnredning.

Neste artikkel

Lover nok egg i korona-påska