Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Plusser og minuser med lavere kronekurs

– Det er plusser og minuser som drar i hver sin retning, sier Anders Huus i Bondelaget.

Nitratprisene svinger mer: Mange bønder kjøpte gjødsel tidlig. De vil ikke merke noen prisstigning denne sesongen. (Foto: Karl Erik Berge)
Nitratprisene svinger mer: Mange bønder kjøpte gjødsel tidlig. De vil ikke merke noen prisstigning denne sesongen. (Foto: Karl Erik Berge)

Alle importvarer blir i utgangspunktet 10 prosent dyrere når krona svekker seg tilsvarende i forhold til euro og amerikanske dollar.

– Men når det gjelder maskiner, redskap og traktorer fordeler bonden kostnaden over flere år med avskriving, poengterer seniorrådgiver Anders Huus i Norges Bondelag.

FK Fôrutvikling har gjort det klart at kraftfôr blir dyrere på grunn av svekket kronekurs, og det kan påføre landbruket en ekstra kostnad på flere hundre millioner kroner i annet halvår.

Dyrere importmat

Huus understreker at alle importerte næringsmidler blir mindre konkurransedyktige i det norske markedet. Tollvernet styrkes med 10 prosent, blant annet for importert ost.

Norsk grøntproduksjon vil også få bedre konkurransevilkår ved at markedssiden styrker seg. Men importerte plantevernmidler blir dyrere for grøntprodusentene.

– Svekkelsen av kronekursen skyldes lavere oljepris, og rekordlav oljepris innebærer lavere drivstoffkostnader. Og oljeprisen påvirker bl.a. produksjonen av gjødsel. Så her er det plusser og minuser som drar i hver sin retning, sier Anders Huus.

Yara: Påvirker framover

Annonse

Hvordan vil lav kronekurs påvirke gjødselprisen? Markedssjef Anders Trømborg i Yara Norge svarer dette:

– Det enkle svaret er at den svake kronekursen påvirker eller kommer til å påvirke gjødselprisene. Gjødsel handles i det internasjonale markedet i US dollar eller euro, og prisene i norske kroner vil derfor påvirkes direkte når krona svekkes.

– I hvilken grad kursen påvirker i inneværende sesong avhenger selvsagt av om gjødsla kjøpes nå eller om den allerede var på plass før oljeprisene kollapset og koronakrisen kom over oss. En stor andel norske bønder handler gjødsel tidlig, mange handlet gjødsel allerede på sensommeren eller i fjor høst, og disse vil ikke bli påvirket av kronesvekkelsen i inneværende sesong, sier Trømborg.

Merkes først på nitrat

– Dersom du ennå ikke har handlet gjødsel, vil kronesvekkelsen kunne merkes. En veldig stor andel av NPK gjødsla er nå ute eller på vei ut til bonde, og her vil ikke kronesvekkelsen ha betydning i år. Her settes også prisene med litt lenger horisont, for å gi en større forutsigbarhet for alle parter, sier Trømborg.

Nitratprisene svinger mer og settes gjerne på litt kortere horisont. Det er også her man vil merke svekkelsen først, forklarer markedssjefen

– I inneværende sesong er det derfor først og fremst de som ennå ikke har kjøpt gjødsel og som skal ha nitrater, særlig OPTI-NS, som vil merke dette. Det er viktig for oss å understreke at det ikke er Yara som setter pris til bonde, men det bør ikke overraske noen at prisene på nitrater i det korte bildet vil øke. Omvendt, er det også på nitrater prisene først vil snu nedover igjen dersom krona skulle styrke seg i nær fremtid, sier Anders Trømborg.

Krevende for Budsjettnemnda

Anders Huus representerer Bondelaget i Budsjettnemnda for jordbruket. Nemnda utarbeider resultat og prognose for inntektsutviklingen i jordbruket, som danner grunnlag for jordbruksoppgjøret.

Arbeidet skal være ferdig til 15. april.

– Det er opplagt store utfordringer i forbindelse med tallmaterialet, og utrolig krevende å spå situasjonen framover, sier Huus, og nevner flere usikre forhold.

– Renta er satt ned to ganger. Hvor lenge vil det vare, og hva blir bankenes risikopåslag? Hva vil generell kostnadsvekst bli, og hvor store blir lønnskostnadene, spør Anders Huus retorisk.

Neste artikkel

Flere har fått innreise