Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Pion, pors og potet

Til alle tider er planter blitt brukte til mat, medisin, krydder, husdyrfôr, klede, reiskap og bygningsmaterialar. Over tid får dei si eiga kulturhistorie, og no er det blitt bok.

Planter: T
Planter: T

Boka «Pion, pors og potet» er en samling tekstar om slike planter, nytteplanter og prydplanter, dyrka og ville, skrivne av ulike fagfolk, skriv Nibio.

Tråden i boka er plantelære, historie og økologi. 53 artiklar og eit rikt bildeutval gir innsikt og forståing for dei tette banda mellom kulturplantene og menneska som har brukt dei.

Vi finn spennande fakta om alt frå eigenskapar og næringsinnhald til samfunnsmessig, medisinsk og økonomisk betydning av plantene.

Annonse

Kva vi menneske treng, og kva vi vektlegg endrar seg gjennom åra. Planter tilpassar seg både trendar og lokale veksttilhøve.

I innleinga av boka skriv Åsmund Asdal og Nina Sæther:

«I 2009 hadde Norsk genressurssenter allerede, gjennom ulike typer av samarbeidsrelasjoner og prosjekter, etablert et stort nettverk av dyktige og engasjerte personer, entusiastiske amatører og profesjonelle, fra forskere og planteforedlere, via botanikere, historikere og organisasjonsfolk, til hageeiere og bønder.

Genressurssenteret utfordret 53 av disse til å skrive en omtale av en valgfri planteart eller en plantesort, og resultatet ble et nytt planteportrett hver uke gjennom hele Kulturminneåret.

Et stort mangfold av plantetyper blei presentert; korn, grønnsaker, frukt og bær, gras og kløver til fôr, medisinplanter, krydderplanter, prydplanter, trær og viltvoksende nytteplanter av ulike slag.»

Neste artikkel

Dag Fossen vil ha mer press på møllene