Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fjernet 23 mil med gammel piggtråd

Prosjektet «piggtråd 2021» har gitt god uttelling i Rogaland.

I Rogaland er det gjennom 2021 delt ut 2,8 millioner kroner i tilskudd for å fjerne gammel piggtråd. Illustrasjonsfoto: Mostphotos
I Rogaland er det gjennom 2021 delt ut 2,8 millioner kroner i tilskudd for å fjerne gammel piggtråd. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Siden 2010 har det vært forbudt å bruke piggtråd for å regulere dyrs ferdsel. Gjerder med piggtråd fra tiden før lovreguleringen, skal dermed erstattes med piggfrie alternativ ved vedlikehold. For å forhindre videre forsøpling, og skade på dyr og mennesker lanserte Statsforvalteren i Rogaland prosjektet «piggtråd 2021», der deler av tilskuddet til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), skulle benyttes til å dekke noen av kostnadene ved fjerning av gammel piggtråd.

I løpet av 2021 ble det delt ut 2,8 millioner kroner gjennom denne ordningen. Statsforvalteren i Rogaland har gitt 10 kroner pr. meter eller en timebetaling på 330 kroner for person eller 600 kroner for person med traktor, for jobben med å fjerne piggtråden.

– Prosjektet har gått veldig bra, sier sier Nono Dimby, seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Rogaland til NRK. Dimby er imponert over bøndenes innsats og bekrefter at bøndene totalt har fjernet 230 kilometer med piggtråd.

I dag kan alle søke om tilskudd til å erstatte piggtrådgjerder gjennom SMIL-ordningen, men Rogaland er foreløpig det eneste fylket som gir støtte uten at man samtidig må sette opp et nytt gjerde.

Annonse

Neste artikkel

Beiterett i Høyesterett