Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Permitterte og landbruket må finne hverandre

– Vi kan bruke folk som nå står uten arbeid for å dekke behov for arbeidskraft i landbruket, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad

Må finne hverandre: Vi oppfordrer nå både de som mangler arbeidskraft og de som kan ta seg en jobb i landbruket om å bruke de kanaler som finnes, skriver Landbruks- og matdepartementet. (Arkivfoto: Karl Erik Berge)
Må finne hverandre: Vi oppfordrer nå både de som mangler arbeidskraft og de som kan ta seg en jobb i landbruket om å bruke de kanaler som finnes, skriver Landbruks- og matdepartementet. (Arkivfoto: Karl Erik Berge)

Det er stor mangel på arbeidskraft i landbruket, spesielt er det nå stort behov i grøntsektoren, skriver Landbruks- og matdepartementet på sin nettside.

– Vi vet lite om hvilket arbeidskraftbehov som ligger foran oss i grøntsektoren og i husdyrproduksjonen. Vi oppfordrer nå både de som mangler arbeidskraft og de som kan ta seg en jobb i landbruket om å bruke de kanaler som finnes. Bruk arbeidsplassen.no eller Norske Landbrukstenester sin portal for formidling av arbeidskraft, skriver depertementet.

Haster

I en tid der en rekke arbeidstakere opplever å bli permitterte, står jordbruket i en situasjon der mangelen på arbeidskraft vil bli stor. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og leder av Norges Bondelag Lars Petter Bartnes deltok torsdag på et møte med organisasjonene i arbeidslivet ledet av arbeids- og sosialminister Røe Isaksen, hvor mangelen på arbeidskraft i jord- og skogbruket var et sentralt tema.

Annonse

– Landbruket står foran en arbeidsintensiv periode, og det haster å få på plass gode løsninger. Jeg er glad for at alle som deltok på møtet er innstilt på å finne gode løsninger der vi kan bruke folk som nå står uten arbeid for å dekke behov for arbeidskraft i landbruket, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (Krf).

– Behovet er stort og det er viktig at det nå kommer løsninger som sikrer at bonden får tak den arbeidskraften som trengs, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Mange søker om dagpenger

Det er vanlig å benytte seg av sesongarbeidere i jord- og skogbruket. Frem til nå har denne sesongarbeidskraften primært vært basert på utenlandske arbeidere. Situasjonen med koronaviruset, økte grensekontroller, stengte flyplasser og havner, samt strenge karanteneregler i mange land, gjør at det per nå er krevende å benytte seg av utenlandsk arbeidskraft. Derfor må norske bønder i større grad måtte basere seg på norsk arbeidskraft, skriver departementet.

En rekke arbeidstakere er allerede permitterte, og NAV får daglig inn ti-tusentalls søknader om dagpenger. Det er viktig å ha effektive formidlingskanaler mellom bonden og ledig arbeidskraft. Tilgjengelig arbeidskraft i primærproduksjonen er avgjørende for forsyningen av mat.

Neste artikkel

Pandemieffekten over for Tine