Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Per Skorge: – Provoserende om skogplanting

Regjeringa foreslår en omdisponering av midler, som allerede er bevilget til skogbruket, og reduserer i tillegg satsen til 1,20 kroner pr plante.

Etablering: Markberedning kan bidra til raskere etablering ved skogplanting, bedre overlevelsen og øke tilveksten. (Arkivfoto: Traktor)
Etablering: Markberedning kan bidra til raskere etablering ved skogplanting, bedre overlevelsen og øke tilveksten. (Arkivfoto: Traktor)

Stortinget vedtok i april et ekstraordinært tilskudd til skogplanting på 1,50 pr plante og ba regjeringa følge opp dette i revidert nasjonalbudsjett.

– Det var en klar forståelse av at dette skulle være friske midler. Dette er provoserende overfor skognæringa som hadde forventet drahjelp og ikke en kald skulder fra regjeringa, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund i en pressemelding.

Veier og kaier

Mesteparten av midlene, som regjeringa nå foreslår å omdisponere til planting, skulle gått til utbygging og opprusting av skogsbilveier og til kaier.

Annonse

– Gode veier og kaier er svært viktig for en effektiv tømmertransport. En svekking av skogsbilveier for å gi til planting, er ikke noe bidrag til å løse årets prekære situasjon med å få skogplantene i jorda, understreker Skorge.

Midlene til skogsbilveier og kaier som det nå tas fra, har vært kuttet over flere år. I 2019 var det satt av 92,3 mill. kroner til disse formålene. For inneværende år er posten på 72,6 mill.

Lit til stortingsbehandlingen

– Med en reduksjon på 35,3 millioner kroner er vi nede på 37,3 millioner kroner, mer enn en halvering fra 2019. Regjeringa har gjentatte ganger understreket skogens betydning for å nå klimamålene og for det grønne skiftet, men når det kommer til bevilgninger, så er det ikke spor å se av dette, sier skogdirektøren.

– Mindretallsregjeringa til Solberg må søke støtte hos andre partier for å få flertall for revidert nasjonalbudsjett. Mest sannsynlig er det Frp som vil danne et flertall med regjeringa. Vi setter vår lit til at det gjennom stortingsbehandlingen blir bevilget friske midler til skogplantinga i tråd med Stortingets føringer, sier Per Skorge.

Neste artikkel

Mye grillkull fra tropisk skog