Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Over 500 000 fugler talt og rapportert

Det ble rekordoppslutning om årets Hagefugltelling. Over 500 000 fugler i nærmere 11 000 hager ble talt og rapportert.

Kjøttmeis er den vanligste arten blant norske hagefugler. Foto: Jan Erik Røer
Kjøttmeis er den vanligste arten blant norske hagefugler. Foto: Jan Erik Røer

Målet om å nå rapporter fra 10 000 hager ble innfridd i år. Med 523 000 fugler talt i 10 670 hager ble dette den beste oppslutningen om Hagefugltellingen noensinne, skriver Norsk Ornitologisk Forening (NOF). Tellingen gir god innsikt i forekomstene av våre vanligste hagefugler om vinteren.

I år ble det et lavmål hva gjelder antall individer per hage. Gjennomsnittet i perioden 2008-2018 var 55 fugler per hage.

I år endte det opp med 49 fugler per hage, det samme som i 2017.

Fem på topp

Årets tre på topp var som vanlig kjøttmeis, blåmeis og skjære. Fjorårets 4. plass, dompap, falt ned til en 6. plass og da snek svarttrost og spettmeis seg forbi i år. Den mest tallrike arten i 2018, gråsisik, har falt ut av topplista fra sin 7. plass.

Rødstrupe og pilfink var ikke på topp ti i fjor, men inntok 8. og 9. plassene i år. Grønnfink er i stadig nedgang, og havnet i år på 10. plass. Vil denne utpregete hagefinken falle ut av topplista i 2020?

I tabellen nedenfor ser du de fem vanligste artene under årets telling, hvor mange hager arten ble funnet i (prosent og antall) og antall individer påvist.

Annonse

1. Kjøttmeis 93 % (9963) 76391

2. Blåmeis 80 % (8611) 50778

3. Skjære 74 % (7908) 31244

4. Svarttrost 46 % (4986) 17778

5. Spettmeis 41 % (4431) 9332

Veldig varm vår

Det var en dupp i forekomsten av meiser i år, samme som i 2016. Alle meisene, inkludert spettmeisen, ble funnet i færre hager og med færre individer i hver hage enn i fjor. Nivået ligger omtrent på det samme som i 2016, kanskje ørlite dårligere, skriver NOF.

Forklaringen er fjorårets hekkesesong, slik som i 2016. Da var det de unormalt kalde temperaturene i hekkesesongen som førte til at insektene ble forsinket med sin produksjon av egg og larver.

Våren og sommeren 2018 var helt annerledes, med unormalt høye temperaturer og lite nedbør. Dette har ført til tidligere klekking av insektlarver, som i sin tur brukte kortere tid på å forpuppe seg.

Neste artikkel

Stange-nettverk fikk kulturlandskapspris