Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Over 1300 villrein felt på Hardangervidda

Foreløpige tall fra årets villreinjakt på Hardangervidda viser at jegere til sammen har felt 1387 villrein. Det har ikke blitt påvist skrantesyke på noen dyr.

– For mange har nok årets jakt vært spesiell og preget av usikkerhet om framtida. Vi er glade for at jegerne likevel har bidratt til å skaffe viktig informasjon om situasjonen på Hardangervidda ved å sende inn skrantesykeprøver av de felte dyrene, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Veterinærinstituttet har testet mer enn 1300 villrein fra Hardangervidda for skrantesyke fra høstens jakt, og totalt mer enn 3300 villrein fra de ulike villreinområdene i år.

Annonse

– Vi er glade for at det ikke er funnet flere positive dyr under jakten nå i høst. Det styrker antakelsen om at vi er tidlig i sykdomsforløpet og gir oss tro på at det er mulig å bekjempe denne sykdommen, sier administrerende direktør Ingunn Midttun Godal i Mattilsynet.

Miljødirektoratet og Mattilsynet har fått i oppdrag fra departementene å vurdere om et ekstraordinært uttak av villrein på Hardangervidda er nødvendig etter endt jakt. En faglig vurdering skal leveres til departementene innen 12. november. (NTB)

Neste artikkel

Ikke ekstraordinært uttak av rein på Hardangervidda