Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Oppjusterer kornprognosene

Årets avling ser ut til å bli 20 prosent over gjennomsnittet for de siste fem årene, den store tilgangen øker behovet for regulering.

Felleskjøpet Agri markedsregulator kom med prognoser i august og september, de er nå justert basert på analyse av leveransene per oktober. Prognosene for forventa avling har økt med 59 000 tonn siden september, skriver Felleskjøpet Agri.

Les prognosen for november

Den store tilgangen øker behovet for regulering, samtidig som det vil være svært krevende å overlagre mer matkorn enn det som er overlagret etter forrige sesong.

Høy andel karbohydratråvare i kraftfôr gir mer rom for bruk av norsk korn, det forventes også høyt forbruk av norsk mathvete til foredling av matmel.

Annonse

Høyt proteininnhold

Nofima leverte nylig en rapport om kvaliteten på årets mathvete. Den viser at mathveten denne sesongen generelt har høyt proteininnhold og sterk glutenkvalitet. Analyser av deigegenskapene viser at klasse 2 har kvalitet på nivå med klasse 1, og at klasse 4 har kvalitet på nivå med klasse 3.

Proteininnholdet er lavere i klasse 4 enn vårhvete-klassene, men klasse 4 har i denne sesongen et høyere proteininnhold enn det som forventes av denne klassen.

For tredje året på rad mangler det norske mathvetesortimentet partier med lavere proteininnhold og svakere glutenkvalitet. Det antyder et behov for et kvanta hvete med svak kvalitet, tilsvarende kvaliteten vi tidligere hadde i klasse 5 med sorter som Ellvis, skriver Nofima i rapporten.

Neste artikkel

Første kornprognose: Ti prosent over fjoråret