Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil påby minst ett veterinærbesøk

Styremedlem i Bondelaget mener alle husdyrproduksjoner bør ha besøk av veterinær minst én gang årlig utenom sykdomsrelaterte besøk.

– Vi bønder må tørre å få noen som «trøkker oss på skuldra», sier styremedlem John-Erik Skjøllnes Johansen i Norges Bondelag. Arkivfoto: Bondebladet
– Vi bønder må tørre å få noen som «trøkker oss på skuldra», sier styremedlem John-Erik Skjøllnes Johansen i Norges Bondelag. Arkivfoto: Bondebladet

Styremedlem John-Erik Skjøllnes Johansen i Norges Bondelag tar til orde for et påbud om økt veterinærfrekvens utenom rene sykebesøk.

Påbudet bør være minst ett obligatorisk, uvarslet veterinærbesøk årlig hos i hvert fall produsenter av storfe, ammeku og sau/lam, mener han.

– Vi er faktisk ikke best i verden

– I Norge sier vi at vi er verdens beste på dyrevelferd. Dét er vi faktisk ikke, men vi er blant de beste. Jeg mener alle produksjoner bør ha besøk av veterinær én gang i året utenom besøk relatert til sykdom. Veterinæren(e) må da gjennomgå alle dyr. Vi bønder må tørre å få noen som «trøkker oss på skuldra», sa Johansen til fylkesårsmøtet i Nordland Bondelag i slutten av forrige uke.

Overfor Bondebladet, påpeker han at en slik ordning vil bidra til å styrke legitimiteten til hele det norske landbruket. Men det handler også om å sikre seg definisjonsmakt over det komplekse begrepet «dyrevelferd».

– Jeg er usikker på om denne saken hører inn under jordbruksoppgjøret, men vi burde i hvert fall ha definerte krav til dyrevelferd. Vi som næring må sette oss i førersetet, komme på banen og ikke la andre interesseorganisasjoner definere for oss hva som er god dyrevelferd, sier Johansen.

Annonse

En slik ordning har vært diskutert i sentralstyret, men uten at styret har konkludert. Johansen vil imidlertid fortsette med å løfte opp og fram et påbud om minst ett årlig veterinærbesøk. Han mener dette bør innlemmes som krav i KSL-revisjonen.

Skulle næringa gå inn for et slikt påbud, må dialog med Veterinærforbundet prioriteres, fremholder han.

Anniken Arntsen i Ballangen Bondelag er veterinær i tillegg til å være bonde. Hun påpeker at en utfordring i dag, også i nord, er at husdyrbesøk ikke er en videre lønnsom geskjeft for veterinærer.

– De sier selv at de ikke tjener penger på bøndene. Derimot tjener de utrolig godt på smådyr. Men om vi hadde engasjert veterinærene mer, kunne vi kanskje fått dem mer med og fått dem til å ta et ansvar, sier hun.

Karl Petter Trondmo støtter opp om utspillet:

– Som et minimum, bør det årlig være ett uvarslet veterinærbesøk på gården. At vi bønder ikke vet når kontrollen skal skje, vil skjerpe oss – og det vil styrke folks tiltro til næringa, sier han.

Neste artikkel

Hundar er ikkje alltid snille