Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ønsker å eksportere norsk svinekjøtt til Kina

Mattilsynet er i kontakt med kinesiske myndigheter om eksport av norsk svinekjøtt til Kina. Kina har etterspurt, og fått, nøkkeldata om det norske tilsynssystemet og den norske svineproduksjonen.

Ser til Kina: Norske næringsorganisasjoner, virksomheter og Landbruks- og matdepartementet har ønsket at Mattilsynet skal hjelpe dem med å åpne det kinesiske markedet for svineprodukter. (Foto: Gunnar Klingwall)
Ser til Kina: Norske næringsorganisasjoner, virksomheter og Landbruks- og matdepartementet har ønsket at Mattilsynet skal hjelpe dem med å åpne det kinesiske markedet for svineprodukter. (Foto: Gunnar Klingwall)

Mattilsynet opplyser til Bondebladet at det er fremmet et ønske fra «norske næringsaktører» om å selge svineprodukter fra Norge til Kina. Mattilsynet sitter ikke på noen oversikt over hvilke virksomheter som nå ønsker å eksportere svinekjøtt til Kina, eller hvor store kvantum som i tilfelle kan være aktuelt å eksportere.

Som en følge av utbruddet av afrikansk svinepest i Kina, har gigantlandet støvsugd store deler av det europeiske svinekjøttmarkedet.

– Kina er så store at landet også kan kjøpe alt av det svinekjøttet Norge produserer, sier seksjonssjef Lise Rokkones i Mattilsynets seksjon for sjømat til Bondebladet.

Saken gjelder svinekjøtt, men Rokkenes i sjømat-seksjonen har ansvaret for markedsadgangssaker til Kina, sammen med Seksjon for eksport og import. Mattilsynet har tidligere kjørt eksport-prosesser knyttet til laks, mel og olje fra sjøen. Nå er det altså svin som gjelder.

Har svart på spørreskjema

Mattilsynet forholder seg til det kinesiske tolldepartementet, GACC («General Administration of Customs of the People’s Republic of China). Departementet rapporterer direkte til Statsrådet for Folkerepublikken Kina, og fører tilsyn med import i alle regionene i hele landet.

Tollsjefen er sjef for hundre tusen ansatte, etter at de tidligere organisasjonene for toll og veterinær grensekontroll i fjor slo seg sammen.

Dialog mellom Mattilsynet og Kina om eksport av norske svineprodukter startet opp for halvannet år siden. Mattilsynet har på bakgrunn av interessen fra norske næringsaktører sendt et brev til kinesiske myndigheter, hvor det fremgår hva Norge ønsker.

Den kinesiske tollministeren besøkte Norge i vår. Statsråden har også ansvar for importen av matvarer til Kina. Under Norgesbesøket, møtte han både Norges fiskeriminister og landbruks- og matminister.

Annonse

– I den forbindelse, purret vi på kineserne om at vi hadde sendt denne henvendelsen. Kina responderte ved å sende oss et 70 siders spørreskjema for utfylling. Fram til for et par uker siden, jobbet våre fagspesialister med å fylle ut det detaljerte spørreskjemaet. Det er nå sendt over til Kina, forteller Rokkones.

Avventer kinesisk inspeksjon

Hun forteller at det er standard prosedyre for Kina å sende ut slike omfattende spørreskjema, når nye produkter skal godkjennes for import. I denne saken er kineserne mest interessert i hvilket regelverk Norge har for svineproduksjon, hvor ofte det føres tilsyn, og hvordan sykdomssituasjonen er totalt sett.

Nå avventer Mattilsynet det som er neste steg: En eventuell kinesisk inspeksjon i norsk svinenæring.

– Vi venter på svar fra Kina om når landet vil komme på inspeksjon. Blir det inspeksjon, vil Kina ha et hovedfokus på hvordan Mattilsynets tilsynssystem fungerer. Men for å gjøre det, må de også og dermed inspisere et utvalg av virksomheter i produksjonsleddet – både hos bønder, slakterier og nedskjæringsvirksomheter for å verifisere at vi gjør det vi sier at vi gjør, utdyper seksjonssjefen.

– Kan skje lynraskt

Erfaringsmessig vil Kina også se både offentlige og private laboratoriun, påpeker Rokkenes.

– Det vanlig er at Kina vil forhandle fram en protokoll som viser at partene er blitt enige om de ulike kravene til produktene som skal eksporteres. Deretter vil landene forhandle fram det ferdige sertifikatet. Den delen er gjerne enkel. Så kan eksporten starte. Hele denne prosessen tar ofte lang tid, sier Rokkones.

– Kina kan også være lynraske, dersom de vil ha produktene. Og med bakgrunn i utbruddet av afrikansk svinepest i landet, kan man spekulere i om det kan være tilfelle nå, legger hun til.

Norturas totalmarkedsdirektør for kjøtt og egg, Ole Nikolai Skulberg, bekrefter at de har vært i dialog med Kina om handel med Norge.

– Mattilsynet har sendt av gårde lister for veterinær godkjenning av eksport av kjøtt fra Norge til Kina. Det dreier seg om mye forskjellig kjøtt. Oss bekjent, har ikke Kina respondert. Vi har ikke forventninger om eksport til Kina før kinesiske myndigheter har respondert. Vi er ikke i forhandlinger om eksport av kjøtt til Kina, sier Skulberg til Bondebladet.

Neste artikkel

Ny behandling av gamle saker