Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Omsetningsavgifter for andre halvår 2021

Landbruks- og matdepartementet har etter tilråding fra Omsetningsrådet fastsatt satser for omsetningsavgifter fra 1. juli 2021.

Maksimalsatsen for omsetningsavgift på korn og oljefrø for kornåret som starter 1. juli 2021 settes til 4,0 øre per kg. Endelig sats blir fastsatt av Omsetningsrådet i august basert på avlings- og forbrukssituasjonen.

Omsetningsavgiften på egg reduseres med 0,10 kr per kg til 0,70 kr per kg for andre halvår 2021.

Omsetningsavgiften på melk reduseres med 1,0 øre per liter til 9 øre/liter for andre halvår 2021.

Omsetningsavgiftene fra 1. juli 2021 blir etter dette:

Ku- og geitmelk: 9 øre/liter

Kjøtt av storfe og kalv: maks 2,50 kr/kg

Annonse

Kjøtt av sau og lam: maks 3,00 kr/kg

Svinekjøtt: maks 1,50 kr/kg

Egg: 0,70 kr/kg

Kjøtt av kylling: 28 øre/kg

Kjøtt av kalkun: 28 øre/kg

Korn og oljefrø: maks. 4,0 øre/kg

Pelsdyrskinn: 1,0 % av salgssummen

Neste artikkel

Bollestad og Skogan – et godt innkjørt radarpar