Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Omsetningsavgiftene ned på melk, svin, sau og lam

20 øre ned på melk. 40 på svin.

Illustrasjonsfoto: Øystein Heggdal.
Illustrasjonsfoto: Øystein Heggdal.

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt omsetningsavgiftene på landbruksvarer for 2021, i tråd med forslaget fra Omsetningsrådet.

Omsetningsavgiften på melk reduseres med 20 øre til 10 øre per liter. Maksimalsatsene for kjøtt av sau/lam og svin senkes med 50 øre per kg til henholdsvis 3,00 og 1,50 kroner per kg. De andre omsetningsavgiftene videreføres på samme nivå som i 2020.

Annonse

– Reduserte satser for omsetningsavgift er uttrykk for en bedret markedsbalanse på sau/lam og svin og at man er ferdig med å finansiere utkjøpsordningen på melk. Lavere omsetningsavgifter har en positiv effekt gjennom reduserte kostnader for bonden, uttaler landbruks- og matminister Olaug Bollestad i en pressemelding.

Neste artikkel

Ansatte ved Nortura-slakteriet i Tønsberg smittet av korona