Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Økonomirådgiver i NLR: Ikke havn bakpå

Gunnar Aunsmo er økonomirådgiver i NLR Trøndelag, og etter den kraftige kostnadsveksten mener han bønder bør være føre var. – Ikke legg deg bakpå, sier Aunsmo.

Dyre råvarer: Gjødsel er bare en av flere innsatsfaktorer som er blitt dyrere. Gunnar Aunsmo i NLR Trøndelag mener bønder bør gå gjennom økonomien, for å få bedre oversikt. (Foto: Kristin Bergo)
Dyre råvarer: Gjødsel er bare en av flere innsatsfaktorer som er blitt dyrere. Gunnar Aunsmo i NLR Trøndelag mener bønder bør gå gjennom økonomien, for å få bedre oversikt. (Foto: Kristin Bergo)

Den sterke kostnadsveksten har gitt mange bønder stram økonomi, og ifølge lederne i både Bondelaget og Småbrukarlaget er det mange som er i en vanskelig situasjon når det gjelder likviditet.

Gunnar Aunsmo er teamleder for økonomi i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Trøndelag, og sier bønder som har problemer med å betale regningene ikke må bære det for seg selv.

– Uansett hva, i stedet for å ikke betale regninga, må du gå i dialog med kreditorene, heller enn å la være å betale. De vil ha påslag de og, men det dyreste er å la det gå til inkasso, sier Aunsmo.

Leverandører og bank

– Hvis du har problemer med å betale regningene. Hva bør du gjøre?

– Du får nok inngått en betalingsavtale med de fleste. Men snakk for all del med banken også. Det er en aktør som skal bidra med penger og er profesjonell på det. I de fleste tilfeller vil jeg tro det er billigere, svarer Aunsmo.

Thomas Skjennald i Felleskjøpet Agri sier selskapet prøver å finne løsninger for kunder, dersom de har problemer med å betale.

– Dersom kunder ber om betalingsutsettelse, blir disse sakene vurdert individuelt og baserer seg på kredittvurderinger av kundene. Vi har god erfaring med å være løsningsorienterte og ha god dialog med våre landbrukskunder. Felleskjøpet har så langt ingen nevneverdig økning i antall kunder som ber om utsettelser på betaling av innsatsmidler som følge av kostnadsøkningene den senere tiden, sier Skjennald.

Gunnar Aunsmo, NLR Trøndelag
Gunnar Aunsmo, NLR Trøndelag

Nærmer seg utbetaling

Aunsmo minner om at bønder ofte har stram likviditet når det nærmer seg utbetaling av tilskudd i februar.

– Med overgang til bare en utbetaling av produksjonstilskudd, er likviditeten for mange presset på dette tidspunktet uansett. Med kostnadsøkningene er det mer presset enn vanlig, sier rådgiveren.

Han sier NLR opplever flere henvendelser fra bønder som trenger råd om hvordan de skal håndtere en situasjon med stram økonomi.

– Det har vi hele tida, også før prisstigningen, men det er forsterket med kostnadsveksten, sier Aunsmo.

Thomas Skjennald, FK Agri
Thomas Skjennald, FK Agri

Nybygg og leiepriser

Annonse

Faglaga fikk i høst regjeringa med på å betale 754 millioner kroner i kompensasjon for økte kostnader, og disse vil bli utbetalt i februar. Kostnadene har steget mye siden den avtalen ble inngått, og det står i avtalen at den totale kostnadsveksten skal inngå i grunnlaget for jordbruksoppgjøret til våren.

Normalt bety utbetaling av resten i februar 2023, men landbruksminister Sandra Borch har i møte med faglaga sagt at de vil bli utbetalt i år. I skrivende stund er det uklart akkurat når det vil skje.

– Vi opplever en del bruk som har fått strammere likviditet de siste åra, spesielt de som har tatt på seg store forpliktelser ved å bygge ut, kjøpe eller leier mye jord og melkekvote. De har nok hatt stram økonomi, også før kostnadsveksten. Dette er langsiktige forpliktelser de har tatt på seg, sier Aunsmo.

Langsiktig plan

Han mener det er bønder som nettopp har investert, men fortsatt ikke fått produksjonen opp og gå som er hardest ramma.

– Ta kontakt med økonomirådgiver eller regnskapsfører, og sammen med dem sette opp en god langsiktig plan. Denne planen presenterer du for banken for å finne løsning på de kortsiktige problemene. Banken har virkemidler å bistå med. Dersom det er vanskelig å snakke med banken alene, kan rådgiverne bistå deg i et slikt møte, sier rådgiveren.

– Hva slags råd har du til bønder i denne situasjonen?

– God agronomi, god husholdning med ressursene, og så er det viktig å nå produksjonsmål. Jeg mener det er viktig å holde produksjonen oppe, det er den som skal betale til sist.

Kan være tøft

Aunsmo sier økonomiske problemer kan lede til psykiske problemer, og at bonden skal passe seg for å bære på dette alene.

– Den psykiske helsa oppe i dette, er et viktig perspektiv. Man skal ikke føle seg for alene, det er mange som er i samme situasjonen rundt om i landet. Det som er farlig er hvis du har nedadgående spiraler, om produksjonen går nedover, og du ikke får betalt regninger og det går til inkasso. Da har du Landbrukets HMS du kan kontakte, sier han.

På siden godtbondevett.no finner du telefonnummer til ulike tjenester du kan ringe, dersom du sliter og har behov for noen å snakke med.

Aunsmo sier det ikke trenger å være så vanskelig å skaffe seg oversikt.

– Det er ikke så mye som skal til for å skaffe seg en enkel oversikt over innbetalinger, utbetalinger og hvordan likviditeten vil utvikle seg i nærmeste framtid. Ikke legg deg bakpå og la kladde seg til, sier rådgiveren.

Neste artikkel

Vi må bry oss om både bonde og fjøs