Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Øker forskuddsutbetalingen av erstatning til pelsdyroppdrettere

Kan få inntil 90 prosent av foreløpig beregnet bruksverdi eller inntil 75 prosent av innhentet takstverdi.

Forskudd på erstatning skal sendes ut fortløpende til pelsdyroppdretterne i samme rekkefølge som oppdretterne har satt fram krav om å få et tilbud. Foto: Marit Glærum
Forskudd på erstatning skal sendes ut fortløpende til pelsdyroppdretterne i samme rekkefølge som oppdretterne har satt fram krav om å få et tilbud. Foto: Marit Glærum

Landbruks- og matdepartementet orienterte på møte med Norges Pelsdyralslag 16. november om at pelsdyroppdretterne vil få høyere forskuddsutbetaling av erstatning fra Landbruksdirektoratet enn det som tidligere er lagt til grunn.

– Jeg er svært opptatt av å avhjelpe likviditetsutfordringer som kan oppstå for tidligere pelsdyroppdrettere etter at det har oppstått forsinkelser i arbeidet med taksering av pelsdyranlegg. Departementet har derfor bedt Landbruksdirektoratet om å øke andelen av erstatningen som kan betales ut som forskudd, sier landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding.

Annonse

Endringen innebærer at Landbruksdirektoratet, som forskudd, vil kunne utbetale inntil 90 prosent av en foreløpig beregnet bruksverdi (økt fra 75 prosent i dag), eller inntil 75 prosent av takstverdi ut fra takster som tidligere er innhentet av Norges Pelsdyralslag, avhengig av hva som faller best ut for den enkelte oppdretteren.

Det legges opp til at tilbud om forskudd på erstatning skal sendes ut fortløpende til pelsdyroppdretterne i samme rekkefølge som oppdretterne har satt fram krav om å få et tilbud.

– Jeg har understreket overfor Landbruksdirektoratet at det er svært viktig at tilbud om forskudd på erstatningen gis fortløpende og så snart som mulig, sier Sandra Borch i pressemeldingen.

Neste artikkel

OECD-ministrene drøftet utfordringene i landbruket