Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

OECD-ministrene drøftet utfordringene i landbruket

Hvordan sikre nok, trygg og næringsrik mat til en stadig økende befolkning, var blant utfordringene som ble diskutert.

Temaet for ministermøtet var «Building Sustainable Agriculture and Food Systems in a Challenging Environment: Shared Challenges, Transformative Solutions», skriver LMD på sine nettsider.

Tre store utfordringer stod sentralt i diskusjonene mellom landbruksministrene:

Hvordan sikre nok, trygg og næringsrik mat til en stadig økende befolkning?

Hvordan redusere klimautslippene og samtidig tilpasse produksjonen til klimaendringene?

Annonse

Hvordan sikre til at landbruket har rammevilkår som gjør sektoren attraktiv for kommende generasjoner?

Ulike nasjonale innfallsvinkler og forutsetninger gjorde at diskusjonen mellom ministrene fikk stor bredde. Sandra Borch la vekt på betydningen av nasjonal og lokal produksjon for matsikkerheten.

– En av de viktigste oppgavene for en landbruksstatsråd er å legge til rette for at ressursene for matproduksjon blir utnyttet, ikke minst i en tid som denne, understreket Borch i møtet.

– Jeg merket meg at dette synspunktet ikke fikk like mye gehør hos alle, for eksempel blant de store eksportørlandene, forteller statsråden.

Hun framhevet også familiebrukets plass i landbruket, viktigheten av økonomien i sektoren, innovasjon og teknologi, rekruttering og arbeidet den norske regjeringen gjør for å sikre et bærekraftig og framtidsrettet jordbruk.

Neste artikkel

Øker forskuddsutbetalingen av erstatning til pelsdyroppdrettere